UA
  UA
  EN
  МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

  Матеріально-технічне забезпечення

  Інформаційне забезпечення 

  Наукові фахові видання України

  Перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection

  Публікації наукових працівників ІОД в Електронній бібліотеці НАПН України

  Опитування

  Опитування щодо змісту освітньо-наукової програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості»

  Шановні стейкхолдери!

  Просимо Вас взяти участь в опитувані щодо змісту освітньо-наукової програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості».

  Дякуємо, що Ви погодились взяти участь й поділитися своїми міркуваннями.

  Результати опитування щодо змісту освітньої-наукової програми 2021

  Опитування здобувачів освіти Інституту обдарованої дитини НАПН України

  Шановні здобувачі освіти!

  Просимо Вас взяти участь в опитувані щодо якості освітнього процесу в аспірантурі Інституту.

  Опитування є анонімним, результати дослідження будуть оприлюднені лише в узагальненому вигляді.

  Дякуємо, що Ви погодились взяти участь й поділитися своїми міркуваннями. 

  Результати опитування здобувачів освіти Інституту обдарованої дитини НАПН України

  Акредитація освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» 2021

  ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості» підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

  Звіт про результати акредитації

  Експертний висновок ГЕР

  Протокол засідання №19 (3)

  Додаток до протоколу № 19 (3)