UA
  UA
  EN
  ПРО АСПІРАНТУРУ

  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті обдарованої дитини НАПН України здійснюється через аспірантуру відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

  Аспірантура в Інституті обдарованої дитини  НАПН України  створена у 2011 році відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка в аспірантурі Інституту, починаючи з 2018 року, приведена у відповідність з європейським стандартом третього рівня вищої освіти. Зокрема запроваджено освітню складову підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD).

  Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.01.2018 року № 53-л видано ліцензію на  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні зі спеціальності:

  011 – «Освітні, педагогічні науки» (спеціалізація – «Освіта та розвиток обдарованої особистості»)

  Витяг з ЄДЕБО про переоформлення ліцензії ЗВО

  Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
  • за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

  Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, Правил прийому до аспірантури Інституту обдарованої дитини  НАПН України  та Положенню про приймальну комісію (див. інформацію в рубриці «ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ»).

  Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною або вечірньою) формою навчання.

  До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

  Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою «Освіта та розвиток обдарованої особистості» та навчальним планом.

  Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури Інституту.

  Початок навчання в аспірантурі – з 1 вересня.

  Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертації є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

  Контактна інформація:

  Діяльність аспірантури забезпечує науково-організаційний відділ. Відповідальна за роботу аспірантури:

  Слинькова Тетяна Василівна, старший науковий співробітник.

  Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д, 5-й поверх
  Кабінет:  509 
  Телефони: (044) 481-27-06
  email: slinkova@ukr.net