UA
  UA
  EN
  ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

  Інститут обдарованої дитини НАПН України є засновником та співзасновником низки наукових і науково-методичних фахових періодичних видань (категорія «Б»)

  Щоквартальний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості»

  ISSN 2309-3935

  DOI 10.32405/2309-3935

  Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02 липня 2020 р. № 886 (категорія «Б»).

  Періодичність: чотири рази на рік

  Мови видання: українська, англійська

  Серії «Педагогіка» і «Психологія»

  Збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи»

  ISSN 2413-4139

  DOI 10.32405/2413-4139

  Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02 липня 2020 р. № 886 і від 26 листопада 2020 р. № 1471 (категорія «Б»).

  Періодичність:  двічі на рік

  Мови видання: українська, англійська

  Серії «Педагогіка», «Психологія» і «Філософія».

  Щоквартальний науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта»

  ISSN 2308-8885

  DOI 10.32405/2308-8885

  Внесення до Переліку наукових фахових видань України: наказ МОН України від 02 липня 2020 р. № 886 (категорія «Б»)

  Періодичність: чотири рази на рік

  Мови видання: українська, англійська

  Серія «Педагогіка»

  Усі видання входять до зарубіжних наукометричних баз даних, зокрема: Index Copernicus International; ERIHPlus; Google Sсholar; ULRICHSweb. Global Serials Directory; Research Bib. Academic Recource Index; Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, Inc.)

  На сторінках наукових фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України вчені висвітлюють та досліджують проблеми виявлення та розвитку обдарованості дітей і молоді в сучасній Україні, а також аналізують світовий досвід з указаної тематики.


  Статті надсилати на електронну пошту: iod.ukraine@gmail.com.

  Адреса: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д.

  Телефон для отримання додаткової інформації: (044) 481-27-06.