UA
  UA
  EN
  ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

  Інститут обдарованої дитини НАПН України було створено згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 635-р. 

  У різні роки Інститут очолювали С. О. Макаренко (2007–2008 рр.), В. В. Камишин (2008–2017 рр.), М. С. Гальченко (2017 р. і дотепер).

  Інститут вбачає свою місію в дослідженні проблем обдарованості та розробленні науково-методичних засад ідентифікації обдарованості, розвитку й освіти обдарованої особистості та впровадження отриманих результатів в освітню практику. 

  Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540, Інститут обдарованої дитини НАПН України пройшов державну атестацію, за результатами якої Інститут було зараховано до І кваліфікаційної групи (наказ Міністерства освіти і науки України від 02 червня 2021 р. № 615 «Про результати державної атестації наукових установ»).

  Наукові дослідження в Інституті провадяться відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 р. № 2623-111 із змінами, Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, 23 серпня 2016 р. № 556; від 21 квітня 2021 р. № 380), Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2022–2026 рр. схвалених загальними зборами НАПН України 19 листопада 2021 р. №  1-1/2-4. 

  Ученими Інституту було виконано 33 наукових досліджень, з них 4 фундаментальних і 24 прикладних. У процесі реалізації фундаментальних і прикладних наукових досліджень було отримано низку важливих теоретичних і практичних результатів, які не мають аналогів в Україні, зокрема: 

  • визначено методологічні принципи формування творчої особистості в контексті розвитку сучасного суспільства.  Розроблено рекомендації щодо методів формування та розвитку обдарованої особистості; 
  • узагальнено дидактичні засади організації освітнього процесу у наукових ліцеях;
  • визначено теоретичні засади розроблення та реалізації освітніх програм для обдарованих дітей;
  • розроблено методологію та інструментарій виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності;
  • розроблено методи інтелектуального розвитку учнів в освітньому процесі закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування;  
  • розроблено модель SТЕМ-середовища освітнього закладу спеціалізованої освіти наукового спрямування;
  • розроблено модель соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в інформаційно-освітньому середовищі закладів загальної середньої освіти;
  • розроблено модель діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею, що охоплює вивчення мотиваційної сфери особистості та структури задатків і здібностей;
  • розроблено профорієнтаційно-діагностичну тестову систему «Інтереси та здібності»;
  • створено онлайн систему діагностики обдарованості та  професійного самовизначення  особистості (https://iod.gov.ua/ua/testoteka);
  • розроблено та впроваджено програму підвищення рівня соціально-психологічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти; 
  • створено проєкт освітньої програми  та дидактичні матеріали для закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування.