UA
  UA
  EN
  ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ
  ВІДДІЛ ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
  ВІДДІЛ ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
  • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень феномену обдарованості та пов'язаних з цим проблем.
  • Розроблення психолого-педагогічних основ розвитку обдарованості відповідно до напрямів творчої діяльності.
  • Дослідження соціально-психологічних аспектів взаємодії обдарованої дитини та суспільства.
  • Розроблення різних моделей організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах різних типів з урахуванням особливостей взаємодії особистості обдарованої дитини з природним, предметним та соціально-культурним середовищем.
  • Формування суспільно-громадської думки щодо державного значення роботи з обдарованими дітьми та молоддю.
  ВІДДІЛ ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ
  ВІДДІЛ ДІАГНОСТИКИ ОБДАРОВАНОСТІ
  • Розробка методичних основ діагностики інтелектуальної обдарованості.
  • Комплексна особистісна діагностика обдарованості осіб різного віку.
  • Проектування моделі особистісно-розвивального середовища для комплексної діагностики обдарованої дитини.
  • Виявлення і підтримка обдарованості у процесі дизайн-діяльності, якою забезпечується синтез наукової, художньої і технічної творчості.
  • Розробка і апробація методики ігродизайну для виявлення домінанти обдарованості.
  • Створення, апробація і сертифікація сучасних методик діагностики обдарованості.
  • Дослідження проблеми сенситивності феномену обдарованості.
  ВІДДІЛ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ
  ВІДДІЛ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ
  • Створення навчально-виховної системи "Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу для інтелектуально обдарованої дитини".
  • Розробка системи взаємопов'язаних психолого-педагогічних технологій, що має забезпечити послідовність навчально-виховного процесу, взаємодію учасників навчально-виховного процесу залежно від поставлених цілей і завдань системи освіти України та задач особистісного розвитку учня.
  • Розробка та застосування особистісно-розвивальних освітніх технологій у загальноосвітніх навчальних закладах.
  • Проведення теоретико-практичних досліджень з питань створення умов для соціалізації особистості, ефективного включення вихованців у різні форми сумісної та колективної діяльності.
  • Науково-методична підтримка створення регіональної системи сприяння пошуку, виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та молоді.
  ВІДДІЛ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ОБДАРОВАНИХ
  ВІДДІЛ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ОБДАРОВАНИХ
  • Розробка інформаційних моделей навчання, концепції та технологічної основи забезпечення підтримки процесів творчого розвитку учнів.
  • Створення інформаційних ресурсів - веб-сайту Інституту обдарованої дитини, електронної бібліотеки педагогіко-психологічних матеріалів з питань обдарованості, Всеукраїнського шкільного порталу «Острів знань».
  • Розроблення інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення.
  • Створення єдиного багатошарового інформаційного середовища із змістом, який повинен задовольнити кожного співробітника, мінімізуючи час на пошук необхідних матеріалів.
  • Створення технологічної бази для організації, підтримки і розвитку творчої діяльності дітей та молоді на основі інформаційних ресурсів.
  НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
  НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
  • Сприяння розвитку мережі інституцій і організацій для роботи з обдарованими дітьми та молоддю.
  • Проведення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на формування середовища обдарованої дитини.
  • Планування, організація та проведення виставок художньої та технічної творчості обдарованих дітей та молоді, круглих столів, навчальних курсів, науково-практичних семінарів, всеукраїнських та міжнародних конференцій з психолого-педагогічних питань виховання обдарованих дітей та молоді.
  ВІДДІЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
  ВІДДІЛ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ
  • Забезпечення реалізації державної політики у галузі розвитку інтелектуально обдарованих дітей, підлітків та молоді.
  • Планування, організація і контроль виконання науково-дослідних робіт.
  • Своєчасне виконання доручень і розпоряджень керівництва Інституту з питань, що входять до компетенції Відділу.
  • Сприяння у підготовці та перепідготовці кадрів, що працюють з обдарованими дітьми.
  • Розробка та впровадження інноваційних форм освіти обдарованих дітей.
  • Інформаційно-методичне забезпечення з питань розвитку та соціалізації інтелектуально обдарованих дітей, підлітків та молоді.