UA
  UA
  EN
  НАУКОВА ТЕМАТИКА

  Наукові дослідження в Інституті обдарованої дитини НАПН України провадяться відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 р. № 2623-111 із змінами, Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, 23 серпня 2016 р. № 556; від 21 квітня 2021 р. № 380), Пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2022–2026 рр. схвалених загальними зборами НАПН України 19 листопада 2021 р. №  1-1/2-4. 

  Тематика досліджень відображає основні напрями наукової діяльності установи, пов’язані з отриманням і доведенням нових наукових знань та практичних доробок для науково-методичного забезпечення системи освіти з питань діагностики обдарованості, проєктування та підтримки розвитку обдарованої особистості в освітньому середовищі.

  Передбачаються дослідження актуальних фундаментальних і прикладних проблем щодо: 

  • формування наукового світогляду учнів, їх системного і критичного мислення; 
  • розроблення науково-методичних засад реалізації особистісного потенціалу обдарованих учнів у закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування; 
  • формулювання теоретико-методичних засад діагностики чинників розвитку обдарованої особистості залежно від виду обдарованості (академічна, інтелектуальна, творча, комунікативна), дослідження специфіки соціально-психологічних, особистісних та когнітивних особливостей учнів із різними видами обдарованості; 
  • з’ясування дидактико-методичних засад наукової освіти обдарованої учнівської молоді, розроблення моделі реалізації STEM/STEAM-освіти, обґрунтування доцільності використання форм і методів навчання в умовах реалізації STEM/STEAM-освіти в закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування; 
  • розроблення науково-методичних засад реалізації змісту середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування;
  • розроблення методичних засад впровадження освітніх моделей спеціалізованої освіти наукового спрямування в закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

  Наукові дослідження, виконання яких розпочалося у 2022 році

  «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ» (прикладне дослідження, 2022-2024 рр.).

  Напрям 4: Педагогіка і психологія освітнього процесу.

  Проблема наукового дослідження: Виявлення обдарованості дітей та розвиток їхніх здібностей в освітньому процесі.

  Мета дослідження: розробити теоретико-методичні засади діагностики чинників розвитку обдарованої особистості залежно від виду обдарованості та їх урахування в освітньому процесі.

  «ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM/STEAM-ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ» (прикладне дослідження, 2022-2024 рр.).

  Напрям 7: Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта.

  Проблема наукового дослідження: Дидактико-методичні засади наукової освіти. Методика і технології STEM-освіти.

  Мета дослідження: Розробити форми і методи навчання обдарованої учнівської молоді в умовах реалізації STEM/STEAM-освіти в закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування.

  «НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ» (прикладне дослідження, 2022-2024 рр.).

  Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу. 

  Проблема наукового дослідження: Індивідуально-психологічні відмінності учнів та їх урахування в освітньому процесі.

  Мета дослідження: розроблення науково-методичних засад реалізації особистісного потенціалу обдарованих учнів у закладах спеціалізованої освіти наукового спрямування.

  «НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ» (прикладне дослідження, 2022-2024 рр.).

  Напрям 4:  Педагогіка і психологія освітнього процесу. 

  Проблема наукового дослідження: Індивідуально-психологічні відмінності учнів та їх урахування в освітньому процесі.

  Мета дослідження: розробити, експериментально перевірити та обґрунтувати науково-методичні засади реалізації змісту середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування. 

  Наукові дослідження, виконання яких розпочалося у 2021 році

  «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ МЕТОДІВ ПІЗНАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» (фундаментальне дослідження, 2021-2023 рр.).

  Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

  Проблема наукового дослідження: Формування наукового світогляду учнів, системного і критичного мислення учнів та студентів.

  Мета дослідження: дослідження педагогічних можливостей використання філософських методів пізнання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти і розроблення методичних засад формування системного і критичного мислення учнів.

  Наукові дослідження, виконання яких розпочалося у 2020 році

  «МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРАКТИК НАУКОВОЇ ОСВІТИ У РЕГІОНАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ЦЕНТРУ ЮНЕСКО «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» (прикладне дослідження, 2020-2022 рр.).

  Напрям 4: Педагогіка і психологія освітнього процесу. 

  Проблема наукового дослідження: Теорії і моделі дидактичних і методичних систем. Дидактичні засади освіти для стійкого розвитку.

  Мета дослідження: розробити методичні засади інноваційних практик спеціалізованої освіти наукового спрямування та реалізувати їх в освітній діяльності регіональної мережі Центру ЮНЕСКО «Мала академія наук України».

  Наукові дослідження, виконання яких розпочалося у 2019 році

  Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею (прикладне дослідження,2019-2021 рр.)

  Напрям 4: Педагогіка і психологія освітнього процесу.

  Проблема дослідження. Виявлення обдарованості дітей та розвиток їхніх здібностей в освітньому процесі.

  Завдання дослідження: 

  • виокремлення сутнісних особливостей сучасного ринку професій, опис сучасних професійних середовищ та характерних для них професійно важливих якостей;
  • обґрунтування методів діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею;
  • формулювання теоретико-методичних засад діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею;
  • розроблення та обґрунтування моделі діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею;
  • створення та апробація опитувальника самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею. Апробація модифікованих тестів Ф. Вільямса;
  • розробка практичних рекомендацій психологам та педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо діагностики самовизначення у майбутній професії обдарованих учнів ліцею.

  Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування (прикладне дослідження, 2019-2021 рр.)

  Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу.

  Проблема дослідження. Виявлення обдарованості дітей та розвиток їхніх здібностей в освітньому процесі.

  Завдання дослідження: 

  • виокремлення теоретичних засад розроблення освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування для обдарованих учнів гімназій та ліцеїв в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти та методичних основ їх реалізації;
  • розроблення проектів навчальних програм для обдарованих учнів гімназій та ліцеїв: обґрунтування критеріїв відбору учасників освітньої програми; підбір діагностичного інструментарію та визначення діагностичних процедур;
  • розроблення супровідних дидактичних матеріалів та організаційного механізму реалізації освітніх програм для обдарованих учнів;
  • експериментальна перевірка теоретико-методологічних засад розроблення та реалізації освітніх програм для обдарованих учнів в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти, узагальнення та оформлення результатів дослідження;
  • розроблення програми семінару та методичних рекомендацій для вчителів з реалізації освітніх програм для обдарованих учнів в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти.

  Науково-методичне забезпечення соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти (прикладне дослідження, 2019-2020 рр.)

  Напрям 19. Соціальна педагогіка та соціальна робота.

  Проблема дослідження. Проблеми соціальної адаптації та соціальної інтеграції особистості.

  Завдання дослідження:

  • побудова моделі та обґрунтування комплексного діагностичного  інструментарію соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти;
  • експериментальна перевірка теоретичної моделі соціально-психологічної адаптації учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти;
  • розроблення методики тьюторського супроводу соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах закладів загальної середньої освіти, її апробація;
  • підготовка методичних рекомендацій щодо конструктивного перебігу процесу адаптації обдарованих учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти;
  • узагальнення та систематизація теоретичних та експериментальних результатів дослідження.

  Дидактичні засади навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею (прикладне дослідження, 2019-2020 рр.)

  Напрям 4. Педагогіка і психологія освітнього процесу .

  Проблема дослідження. Дидактичні засади інноваційних методів і технологій навчання.

  Завдання дослідження:

  • на основі узагальнення теорії і практики діяльності закладів освіти для інтелектуально обдарованих учнів виокремити засади конструювання змісту та реалізації середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування;
  • обґрунтувати вимоги до дидактичного забезпечення реалізації спеціалізованого блоку варіативної частини навчального плану наукових ліцеїв (10–12 класи);
  • обґрунтувати форми організації освітнього процесу у наукових ліцеях (10–12 класи);
  • обґрунтувати вимоги до добору методів навчання у контексті формування в учнів наукового мислення;
  • експериментально перевірити вимоги до дидактичного забезпечення реалізації спеціалізованого блоку варіативної частини навчального плану наукових ліцеїв (10–12 класи), форми організації освітнього процесу у цих закладах освіти та вимоги до добору методів навчання у контексті формування в учнів наукового мислення;
  • узагальнити одержані результати у формі дидактичних засад організації освітнього процесу у наукових ліцеях (10–12 класи).

  Наукові дослідження, виконання яких розпочалося у 2018 році

  Стратегії і методи розвитку творчої особистості  (фундаментальне дослідження, 2018-2020 рр.)

  Напрям 2. Філософія освіти.

  Проблема дослідження. Нова філософія педагогіки в контексті модернізації освітнього простору України.

  Завдання дослідження: 

  • систематизація і опрацювання науково-теоретичних, історичних та інших першоджерел за темою;
  • вивчення історії та методології формування творчості як чинника становлення творчої особистості в розвитку сучасного «суспільства знань»;
  • дослідження значення творчої здатності людини у якості актуальної проблеми для діяльності Інституту обдарованої дитини НАПН України;
  • аналіз процесу розвитку творчої особистості в контексті критичного мислення;
  • дослідження взаємодії творчого і праксеологічного чинників у процесі розвитку освіти і педагогіки;
  • системний аналіз творчості як чинника розвитку особистості в сучасних трансформаціях педагогічних практик;
  • узагальнення одержаних концептуально-методологічних результатів, структурування елементів, виявлення закономірностей, що характеризують обдарованість і творчий розвиток особистості.
  • З’ясування умов, що забезпечують високий рівень розвитку здібностей особистості, її ціннісне ставлення до власних можливостей, спрямованість на самовдосконалення  та саморозвиток;
  • встановлення взаємозв’язку між творчою діяльністю і творчим мисленням у контексті сучасного освітнього процесу і педагогічних практик;
  • обґрунтування підходів до модернізації методів і форм розвитку творчої особистості;
  • випрацювання рекомендацій щодо методів формування та розвитку обдарованої особистості, які могли б стати важливим теоретичним внеском у розвиток методики і практики педагогічного процесу;
  • узагальнення і систематизація одержаних теоретичних, методологічних результатів. 

  Наукові дослідження, виконання яких розпочалося у 2017 році

  Інформаційно-технологічне забезпечення розвитку академічної обдарованості учнів ліцеїв на засадах синергетики (прикладне дослідження, 2017-2019 рр.)

  Напрям 14. Психологічні основи творчості та обдарованості.

  Проблема дослідження. Освіта і розвиток обдарованої особистості.

  Завдання дослідження: 

  • аналіз і систематизація теорії і практики виникнення синергетичного ефекту, у тому числі  в процесі розвитку академічної обдарованості старшокласників;
  • виявлення значення когнітивної здатності та позитивної інтерференції знань у процесі розвитку академічної обдарованості;
  • наукове обґрунтування теоретичних моделей, методів, технологій і процедур досягнення синергетичного ефекту в процесі розвитку академічної обдарованості старшокласників; 
  • узагальнення основних теоретичних положень роботи та експериментальна перевірка ефективності розроблених моделей, методів, технологій і процедур досягнення синергетичного ефекту в процесі розвитку академічної обдарованості старшокласників. 

  Теми науково-дослідних робіт, виконання яких розпочинається в 2016 році

  Науково-методичне забезпечення проектування і створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностування обдарованості дітей та молоді (прикладне дослідження) 2016-2018 рр.

  Мета роботи – обґрунтувати і розробити систему інформаційно-комунікаційних засобів діагностики  різних обдарованості дітей та молоді.

  Науково-методичні засади психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників (прикладне дослідження) 2016-2018 рр.

  Мета роботи – розробити методи психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької діяльності, створити технологію  їх  практичного використання.

  Науково-методичне забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі (прикладне дослідження) 2016-2018 рр.

  Мета роботи – науково обґрунтувати та розробити методичні й інформаційні засоби інтерактивної психолого-педагогічної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі.

  Науково-методичні засади діагностики практичного інтелекту учнівської молоді (прикладне дослідження) 2016-2018 рр.

  Мета роботи – розробити і обґрунтувати методику діагностики практичного інтелекту учнівської молоді.

  Теми науково-дослідних робіт, виконання яких розпочинається в 2015 році

  Формування інформаційно-освітнього середовища як чинника розвитку інтелектуально обдарованої учнівської молоді на основі онтологічних електронних ресурсів (прикладне дослідження) 2015-2017 рр.

  Мета роботи – розробити програмно-інформаційне та інформаційно-методичне забезпечення підтримки інтелектуального розвитку обдарованої молоді в інформаційно-освітньому середовищі на основі онтологічних електронних ресурсів.

  Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей (фундаментальне дослідження) 2015-2017 рр.

  Мета роботи – теоретично обґрунтувати концептуально-методологічні положення критичного мислення як чинника розвитку обдарованості людини.

  Теми науково-дослідних робіт, виконання яких завершено

  • Проблема інновації в суспільній науці в контексті філософії освіти: історія, теорія, методологія. (прикладне дослідження) 2007-2008 рр.
  • Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості. (прикладне дослідження) 2007-2009 рр.
  • Проектування особистісного розвитку інтелектуально обдарованої особистості. (прикладне дослідження) 2007-2009 рр.
  • Вітчизняні та світові тенденції розвитку системи навчання і виховання обдарованої особистості. (прикладне дослідження) 2007-2009 рр.
  • Розробка інноваційних моделей навчання обдарованої молоді. (прикладне дослідження) 2007-2009 рр.
  • Людиноцентризм як методологія і практика розвитку обдарованої особистості. (фундаментальне дослідження) 2009-2011 рр. Мета – дослідити сутність концепції методології філософії людиноцентризму та визначити її значення для наукових стратегій Інституту обдарованої дитини НАПН України. Визначити місце і роль еліт в процесі практичної реалізації концепту людиноцентризму та розробці практичних рекомендацій розвитку творчості й обдарованості, зорієнтованих на формування людини епохи „суспільства знань”.
  • Науково-методичні засади формування регіонально-розподіленої мережі пошуку і розвитку обдарованих дітей. (прикладне дослідження) 2010-2011 рр. Мета – створення наукових засад методичного, організаційного та інформаційного забезпечення функціонування регіонально-розподіленої мережі пошуку і розвитку обдарованих дітей. Призначення: створення та перевірка функціональності регіонально-розподіленої мережі пошуку і розвитку обдарованих дітей як складової сучасного навчального процесу.