UA
  UA
  EN
  РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

  IV.1. Кількість упроваджених результатів наукових досліджень, отриманих упродовж 2021 року та 2020 року за видами продукції: 

  • наукова – 2; 
  • виробничо-практична – 10;
  • навчальна – 3. 

  IV.2. Загальна характеристика про використання наукових результатів під час підготовки:

  Результати наукових досліджень використано під час підготовки: рекомендацій науково-практичних заходів, які були проведені Інститутом у 2021 році.

  IV.3. Узагальнена інформація про впровадження результатів наукових досліджень (друковані видання):

  Кількість об’єктів упровадження результатів наукових досліджень, зокрема:

  • закладів вищої освіти – 31, 
  • закладів загальної середньої освіти – 10, 
  • закладів післядипломної педагогічної освіти – 14, 
  • закладів позашкільної освіти – 2,
  • установ, підприємств, організацій – 26, у тому числі підвідомчих установ НАПН України – 7;

  Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень:

  • психологи, педагоги, соціальні педагоги навчальних закладів та закладів позашкільної освіти України, які працюють з обдарованими дітьми;
  • психологи та педагоги, підготовлені до роботи з діагностики видів обдарованості дітей та молоді.

  Динаміка впровадження результатів наукових досліджень та розробок упродовж звітного та року, що передує звітному покращилась, відбулось збільшення у середньому на 7 об’єктів впровадження.

  IV.4. Узагальнена інформація про впровадження результатів наукових досліджень (електронні видання):

  • Кількість розміщених у репозитарію Електронної бібліотеки НАПН України результатів наукових досліджень та розробок – 12 (із них 7 на розгляді);
  • Динаміка завантажень результатів наукових досліджень та розробок упродовж звітного та року, що передує звітному, покращилась на 2131 скачування, у середньому 142 скачування однієї одиниці продукції;
  • Кількість завантажень 15-ти результатів наукових досліджень та розробок з електронної бібліотеки ІОД НАПН України – 2167, у середньому 145 скачувань.

  IV.5. Приклад успішної історії впровадження результатів наукових досліджень та розробок. 

  У ході виконання наукового дослідження «Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування» розроблено та реалізовано експериментальну освітню програму спеціалізованої освіти наукового спрямування «STEAM-уроки в музеї світового мистецтва» спільно з фахівцями Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Апробовано реальні шляхи інтеграції формальної і неформальної освіти через збагачення шкільної програми додатковими інтегрованими заняттями на рівні «вільного практикуму» в музеї світового мистецтва, узгодженими із змістом навчальних програм закладу загальної середньої освіти (з фізики, математики, географії, біології та ін.) у міждисциплінарній співпраці науковців, вчителів-предметників, музейних педагогів та мистецтвознавців. 

  Зокрема впроваджено навчальні програми «Вода і життя людини», «Коло і його властивості», «Світло і закони його поширення». Шляхом свот-аналізу, спостереження в процесі заняття, опитування учасників і батьків, виявило освітні потреби різних категорій учасників, ефективні методи організації навчального процесу в музеї. 

  Результати моніторингу впроваджень розглядаються на засіданнях вченої ради та на звітній конференції Інституту обдарованої дитини НАПН України.

  Тема дослідження Термін виконання Упроваджені результати дослідження Об’єкти впровадження результатів дослідження Інформація 
  щодо розміщення в 
  Електронній бібліотеці
  НАПН України
  Електронна 
  адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України
  Кількість завантажень з Електронної бібліотеки НАПН України
  1 2 3 4 5 6
  За 2021 рік
  Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею (0119U100196) 2019-2021 Виробничо-практична продукція:
  Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею : методичні рекомендації / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 36 с. 
  ІППО – 11;
  Бібліотеки – 10;
  ЗЗСО – 4;
  Одержувачі обов’язкового безоплатного примірника видань України – 9;
  Електронні бібліотеки – 1;
  https://lib.iitta.gov.ua/723037/ 103
  Діагностика креативності у профорієнтаційній роботі : методичні рекомендації / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 72 с. електронні бібліотеки – 2; https://lib.iitta.gov.ua/726784/ 102
  Теоретико-методичні засади діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею : методичний посібник / Н. А. Бєльська, Ю. М. Ковальчук, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська, М. А. Садова. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 144 с. електронні бібліотеки – 2; http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728956 (на розгляді)  0

  Теоретико-методичні засади інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів на основі освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування (0119U100198)

  2019-2021 Виробничо-практична продукція: Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. – 80 с. ЗВО – 30;
  ІППО – 14;
  Наукові бібліотеки – 10;
  Підвідомчі установи НАПН України – 7;
  ЗЗСО – 6;
  Одержувачі обов’язкового безоплатного примірника видань України – 10;
  Електронні бібліотеки – 1;
  https://lib.iitta.gov.ua/718661/ 1625
  Розроблення та реалізація освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування : методичні рекомендації / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Л. В. Горбань. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 68 с. електронні бібліотеки – 2; http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729020 (на розгляді) 0
  Навчальна продукція:
  Проєкт освітньої програми для закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Л. В. Горбань. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 48 с.
  електронні бібліотеки – 2; https://lib.iitta.gov.ua/726216/ 84
  Основи наукових досліджень : робочий зошит / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 72 с. електронні бібліотеки – 2; https://lib.iitta.gov.ua/728919/ 93
  Стратегії дослідницького пошуку : навчальний посібник / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Л. В. Горбань; за заг. ред. М. С. Гальченка. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 144 с. електронні бібліотеки – 2; https://lib.iitta.gov.ua/728913/ 86

  Науково-методичне забезпечення соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти (0119U100175)

   

  2019-2021 Виробничо-практична продукція:
  Соціальна адаптація обдарованої особистості: від дитинства до юності : методичний посібник / К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко, Г. В. Ільїна, І. О. Якимова, В. М. Шульга. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 106 с.
  ЗЗСО – 4;
  ЗВО – 2;
  електронні бібліотеки – 2;
  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728920 (на розгляді) 0
  Технології психолого-педагогічного забезпечення адаптованості обдарованої особистості до нових умов навчання: методичні рекомендації / К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 48 с. ЗЗСО – 1;
  ЗВО – 2;
  електронні бібліотеки – 2;
  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728948 (на розгляді) 0
  Психологічні та соціальні чинники адаптації обдарованої особистості в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів загальної середньої освіти: методичний посібник / К. А. Андросович, Г. В. Ільїна, Л. І. Ткаченко, І. О. Якимова. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 138 с. ЗВО – 1;
  ЗЗСО – 1;
  електронні бібліотеки – 2;
  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729017 (на розгляді) 0

  Дидактичні засади навчання інтелектуально обдарованих учнів ліцею (0119U100197)

  2019-2021 Виробничо-практична продукція:
  Дидактичні засади креативного розвитку інтелектуально обдарованих учнів ліцеїв : методичний посібник / І. С. Волощук, В. О. Киричук, В. М. Мадзігон, В. В. Мелешко, Я. М. Рудик, О. С. Шуленок, Л. А. Яременко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 282 с.
  ЗЗСО – 2;
  електронні бібліотеки – 2;
  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728954 (на розгляді) 0
  Дидактико-методичні засади організації навчального процесу в закладах освіти для інтелектуально обдарованих учнів : методичні рекомендації / І. С. Волощук, В. О. Киричук, В. М. Мадзігон, В. В. Мелешко, Я. М. Рудик, О. С. Шуленок, Л. А. Яременко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 70 с. ЗЗСО – 2;
  електронні бібліотеки – 2;
  http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728951 (на розгляді) 0

  За 2020 рік

  Стратегії та методи розвитку творчої особистості № 0118U000251

  2018-2020 Наукова продукція:
  Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми: колективна монографія / авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Борінштейн, 
  М. С. Гальченко, М. В. Ліпін, Д. В. Погрібна, Н. В. Савчук, О. А. Федорчук. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 320 с.
  Одержувачі обов’язкового безоплатного примірника видань України – 9; 
  електронні бібліотеки – 1;
  підвідомчі установи, заклади НАПН України – 6;
  Наукові бібліотеки – 10;
  ЗВО – 31;
  ЗЗСО – 4.
  https://lib.iitta.gov.ua/723034/ 59

  Системно-статистичний аналіз якості освіти обдарованих учнів в Україні (за результатами PISA-2018)
  №0120U100387

  2020 Наукова продукція:
  Системно-статистичний аналіз якості освіти обдарованих учнів в Україні (за результатами PISA-2018) : науково-аналітична доповідь / І. О. Якимова, М. М. Міленіна. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 1,5 авт. арк.
  електронні бібліотеки – 1 https://lib.iitta.gov.ua/724192/ 16