UA
  UA
  EN
  ВИПУСКНИКИ АСПІРАНТУРИ
  НОВОГОРОДСЬКА МАРИНА МАКСИМІВНА

  Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка» 

  Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки» 

  Освітньо-наукова програма: «Освіта та розвиток обдарованої особистості» 

  Тема дисертації: «Педагогічні засоби профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища» 

  Науковий керівник: доктор філософських наук, Гальченко М. С. 

  Захист у разовій спеціалізованій раді: захист відбувся 18 жовтня 2022 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради Інституту обдарованої дитини НАПН України, м. Київ 

  Теперішня посада та місце роботи: науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, м. Київ 

  Google Scholar