UA
  UA
  EN
  МАТЕРІАЛИ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ
  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ДО ДНЯ НАУКИ "НАУКОВА ОСВІТА - ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ"
  08-06-2021

  Науково-практичний семінар до Дня науки (15.05.2021 р.) "Наукова освіта - від теорії до практики". 
  У рамках плану співпраці НЦ «МАНУ» і ІОД НАПН України

  Мета заходу: Впровадження принципів і практик наукової освіти як нової освітньої парадигми.

  Аудиторія заходу: Наукові та педагогічні співробітники наукових установ Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та Малої академії наук України; методисти обласних та районних управлінь освіти; керівники, заступники керівників, вчителі закладів загальної середньої освіти; представники позашкільних навчальних закладів наукового спрямування як державної, так і недержавної форм власності; студенти та аспіранти закладів вищої освіти.

  Актуальність заходу: Інтеграція України в європейське середовище передбачає приведення до спільного знаменника розуміння різних понять і підходів, і не в останню чергу в освіті.   Взаємопроникнення  вітчизняних та закордонних освітніх ідей, теорій і практик залучає Україну у спільний культурний простір та  до вирішення спільних проблем глобального світу. Сьогодні у центрі європейської і світової уваги є наукова освіта - освітня парадигма, яка активно реалізується в освітній діяльності розвинених країн світу. Впровадження наукової освіти в Україні вимагає якнайширшого внутрішнього і зовнішнього обміну досвідом у теоретичній та практичній площинах.

  Науковий керівник заходу: Ковальова О.А.,  кандидатка психологічних наук, завідувачка відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, методистка відділу регіональної співпраці НЦ «МАНУ».

  ПРОГРАМА ЗАХОДУ

  Теоретичний блок

  1. Міленіна Мілена Михайлівна, кандидатка лінгвістичних наук, провідний науковий співробітник відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України. «Наукова освіта: становлення і перспективи у глобальному вимірі»
  2. Ковальова Оксана Анатоліївна, кандидатка психологічних наук, завідувачка відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, методистка відділу регіональної співпраці НЦ «МАНУ». «Наукова грамотність» як мета наукової освіти»
  3. Свириденко Денис Борисович, доктор філософських наук, проф., професор кафедри методології науки та міжнародної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. «Наукова освіта, глобальна охорона здоров’я та виклики пандемії COVID-19»

  Практичний блок

  1. Бабійчук Світлана Миколаївна, кандидатка педагогічних наук, завідувачка відділу «ГІС та ДЗЗ» НЦ «МАНУ», старший науковий співробітник відділу проєктування розвитку обдарованості ІОД НАПН України. «З досвіду діяльності лабораторії «ГІС та ДЗЗ» Національного центру «Мала академія наук України»
  2. Терлецька Катерина Валеріївна, докторка  фізико-математичних наук, завідувачка лабораторії математичних наук НЦ «МАНУ», старший науковий співробітник  ІПММС НАН України. «Як зацікавлювати математикою»
  3. Савченко Ірина Миколаївна, кандидатка педагогічних наук, вчений секретар  НЦ «МАНУ», старший науковий співробітник. «Інтерактивний науковий простір «Музей науки» як освітній STEM-проєкт Малої академії наук України»
  4. Казакова Ольга Ігорівна, керівниця секції хімічних технологій  Київської Малої академії наук України, викладачка хімії, біології, фізики та курсу «Science» альтернативної школи SchoolinG. «Методи IBSE (Inquiry Based Science Education)»

  ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕО СЕМІНАРУ