UA
  UA
  EN
  МАТЕРІАЛИ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ
  МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН-СЕМІНАРУ "ПІДТРИМКА ТА СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ"
  31-05-2021

  31 травня 2021 року на платформі Zoom було проведено Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар "Підтримка та супровід професійного самовизначення обдарованих учнів у сучасному інформаційно-освітньому просторі".

  Мета семінару - обговорення актуальних наукових і практичних проблем підтримки та супроводу професійного самовизначення обдарованих учнів.

  Учасники семінару активно долучилися до обміну досвідом з проблем теорії та практики психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення обдарованої особистості за такими основними напрямками:

  • основні тенденції та сучасні підходи до ідентифікації обдарованих учнів;
  • підходи до організації профорієнтаційного обстеження обдарованих учнів та учнівського загалу: тестові та нетестові методи;
  • професійне самовизначення та саморозвиток обдарованої особистості;
  • психолого-педагогічний супровід профільного навчання.

  Учасниками семінару позитивно оцінено можливість продуктивного професійного спілкування з теми супроводу професійного самовизначення обдарованих учнів. За результатами обговорення актуалізовано значущість цілеспрямованої профорієнтаційної роботи закладів освіти усіх рівнів.

  Спікери в своїх доповідях зробили акцент на динаміці концептуальних уявлень про супровід професійного самовизначення особистості в умовах постіндустріальних змін, а також зміщенні фокусу професійної орієнтації – із забезпечення ринку праці необхідними спеціалістами на забезпечення самореалізації особистості, що потребує підготовки відповідного науково-методичного забезпечення для діагностування та супроводу професійного самовизначення учнів у сучасних умовах, вдосконалення змісту, форм та методів професійної орієнтації.

  Під час обговорення учасники семінару наголошували, що не варто розраховувати на ефективність профорієнтаційної роботи, працюючи в традиційній парадигмі, та зауважили про необхідність переходу від професійної орієнтації до системного супроводу самовизначення особистості.

  Жваву дискусію викликали проблеми системного забезпечення профорієнтаційного супроводу професійного самовизначення особистості, а також супроводу вибору життєвого шляху дітьми з особливими освітніми потребами.

  У доповідях учасників семінару були відображені основні тенденції та проблеми супроводу професійного самовизначення, а також запропоновано шляхи їх вирішення.

  У заході зареєстровано 351 учасник.

  ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

  Тименко В.П. Психолого-педагогічний супровід профільного навчання з дизайну

  Бєльська Н.А. Можливості застосування анкети-опитувальника «Шкільний термометр» для первинної диференціації академічної, інтелектуальної та творчої  обдарованості

  Мельник М.Ю. Професійне самовизначення та розвиток у професії обдарованої особистості

  Бєляєва К.Ю. Створення умов для розвитку здібностей обдарованих вихованців у закладі загальної середньої освіти

  Новогородська М.М. Світовий огляд проблеми залежності від віртуального середовища серед обдарованих підлітків та їх однолітків

  Шевенко А.М. Прзентація  програми професійного самовизначення  та особистісного зростання учнівської молоді

  Програма
  Список учасників