UA
  UA
  EN
  МАТЕРІАЛИ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ
  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ОНЛАЙН-СЕМІНАР "ШКІЛЬНА МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА І ОБДАРОВАНІСТЬ"
  18-03-2021

  18 березня 2021 року на платформі Zoom було проведено Всеукраїнський науково-практичний онлайн семінар у рік математики в Україні.
  У заході зареєстровано 573 учасника. 

  Тематичні напрями роботи семінару:

  • Форми і методи роботи з обдарованими учнями у процесі навчання математики
  • Актуальні проблеми STEM-освіти і обдарованість
  • Функції учителя у розвитку обдарованості
  • Психологічний супровід обдарованих учнів: сучасні практики

  Семінар "Шкільна математична освіта і обдарованість" був організований Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України й Інститутом прикладної математики і механіки Національної академії наук України.  У семінарі взяли участь представники науки, науково-педагогічної і широкої освітньої громадськості. Вчених об’єднав Рік математики в Україні у спільному прагненні розвитку нашої держави, зокрема пошуку обдарованої молоді, плекання інтелектуальної еліти незалежної України.

  Семінар був обумовлений необхідністю привернення уваги суспільства до значущості математичної освіти у розвитку науки, економіки, особистості. А також прикладних педагогічних досліджень проблеми розвитку обдарованості і місця математики в освіті обдарованих; представлення методів і форм залучення обдарованих дітей і молоді до дослідницької діяльності; презентації інноваційних форм роботи з обдарованими учнями і студентами.

  На семінарі виступили вчені Інституту прикладної математики і механіки НАН України – в.о. заступника директора з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, доцент Ольга Нєсмєлова й науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, голова Ради молодих учених Інституту прикладної математики і механіки НАН України Євгенія Євгеньєва; Національної академії педагогічних наук України – академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Олександр Ляшенко, президент Національного центру «Мала академія наук України», доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України Станіслав Довгий; вчені Інституту обдарованої дитини НАПН України – директор, доктор філософських наук Максим Гальченко, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор Володимир Тименко; науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, а саме: Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди –  декан фізико-математичного факультету,  доктор педагогічних наук, професор Наталія Пономарьова; доцент кафедри психологічної та педагогічної антропології, кандидат психологічних наук, доцент Олена Малихіна; Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка – завідувач кафедри вищої та прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент Наталія Ічанська; Криворізького державного педагогічного університету – завідувач кафедри математики та методики її навчання, кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Бобилєв;  Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів, кандидат технічних наук Сергій Панов; Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України Ігор Сігетій; учитель інформатики Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук Валентина Потієнко; учителі шкіл Донецької, Одеської, Херсонської областей і м. Києва.

  В результаті понад п’ятигодинного обговорення проблем за напрямами роботи семінару склалося величезна платформа можливостей математичної освіти у навчанні й розвитку обдарованих дітей і молоді України – від початкової до вищої школи. Доповідачі представили методики навчання математики для молодших школярів на основі ігрових методів; залучення старшокласників до написання науково-дослідницьких робіт та олімпіадного руху з математики й інших навчальних предметів, у яких математичні знання відіграють провідну роль; методи навчання математики у вищій школі; стратегії і системи психологічного і педагогічного супроводу обдарованих студентів.

  Програма
  Список учасників