UA
  UA
  EN
  ОГОЛОШЕННЯ ДО ЗАХИСТУ НОВОГОРОДСЬКОЇ МАРИНИ МАКСИМІВНИ

  Оголошення до захисту НОВОГОРОДСЬКОЇ Марини Максимівни

  Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії здобувача Новогородської Марини Максимівни

  Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»

  Назва дисертації: «Педагогічні засоби профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища»

  Науковий керівник – Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України.

   

  Наказ про створення ради: Наказ Інституту обдарованої дитини НАПН України про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 32 від 01.09.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Новогородської Марини Максимівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки

  Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Волощук Іван Степанович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділуінноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України.
    

  Рецензенти:

  • Мелешко Віра Василівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України; 
  • Поліхун Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
    

  Офіційні опоненти:

  • Бочарова Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри порівняльної педагогіки Інститут дошкільної і початкової освіти Педагогічного університету в Кракові;
  • Кабанець Марина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». 

  Документи до захисту:

  Дисертація

  Підписана дисертація Новогородської М.М.

  Перевірений підпис Новогородської М.М.

  Трансляція захисту планується на офіційному сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України за посиланням: https://iod.gov.ua/ua/naukova-diyalnist/razovi-specializovani-vcheni-radi-dlya-zahistu/ogoloshennya-do-zahistu-novogorodskoyi-marini-maksimivni