UA
  UA
  EN
  ОГОЛОШЕННЯ ДО ЗАХИСТУ НОВОГОРОДСЬКОЇ МАРИНИ МАКСИМІВНИ

  Оголошення до захисту НОВОГОРОДСЬКОЇ Марини Максимівни

  Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії здобувача Новогородської Марини Максимівни

  Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»

  Назва дисертації: «Педагогічні засоби профілактики та корекції залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища»

  Науковий керівник – Гальченко Максим Сергійович, доктор філософських наук, директор Інституту обдарованої дитини НАПН України.

   

  Наказ про створення ради: Наказ Інституту обдарованої дитини НАПН України про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 32 від 01.09.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Новогородської Марини Максимівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки

  Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Волощук Іван Степанович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділуінноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України.
    

  Рецензенти:

  • Мелешко Віра Василівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, старший науковий співробітник відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України; 
  • Поліхун Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу підтримки обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України.
    

  Офіційні опоненти:

  • Бочарова Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри порівняльної педагогіки Інститут дошкільної і початкової освіти Педагогічного університету в Кракові;
  • Кабанець Марина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мовної підготовки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». 

  Документи до захисту:

  Дисертація

  Підписана дисертація Новогородської М.М.

  Перевірений підпис Новогородської М.М.

  Трансляція захисту планується на офіційному сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України за посиланням: https://iod.gov.ua/ua/naukova-diyalnist/razovi-specializovani-vcheni-radi-dlya-zahistu/ogoloshennya-do-zahistu-novogorodskoyi-marini-maksimivni

  Відгуки на дисертацію

  Рецензія канд. пед. наук, с.н.с. Мелешко В.В.

  Підписана рецензія канд. пед. наук, с.н.с. Мелешко В.В.

  Перевірений підпис рецензента канд. пед. наук, с.н.с. Мелешко В.В.

  Рецензія канд. пед. наук, с.н.с.  Поліхун Н.І.

  Підписана рецензія канд. пед. наук, с.н.с.  Поліхун Н.І.

  Перевірений підпис рецензента канд. пед. наук, с.н.с.  Поліхун Н.І.

  Відгук офіційного опонента д-ра пед. наук, проф. Бочарової О.А.

  Підписаний відгук офіційного опонента д-ра пед. наук, проф.  Бочарової О.А.

  Завірений відгук офіційного опонента д-ра пед. наук, проф. Бочарової О.А.

  Відгук офіційного опонента д-ра пед. наук, проф. Кабанець М.М.

  Підписаний відгук офіційного опонента д-ра пед. наук, проф.  Кабанець М.М.

  Перевірений підпис офіційного опонента д-ра пед. наук, проф. Кабанець М.М.

  Захист дисертації відбудеться 18 жовтня 2022 року об 11.00

  За адресою: м.Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д, Інститут обдарованої дитини НАПН України (зал засідань вченої ради). Онлайн трансляція захисту дисертації відбудеться за посиланням https://youtu.be/4PC1_czoBkI

  Рішення спеціалізованої вченої ради

  Рішення спеціалізованої вченої ради