UA
  UA
  EN
  ТВОРЧИЙ ВЧИТЕЛЬ - ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ

  ПОЛОЖЕННЯ про ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ТВОРЧИЙ ВЧИТЕЛЬ – ОБДАРОВАНИЙ УЧЕНЬ»

  1. Загальні положення

  1.1. Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель – обдарований учень» (далі Конкурс) – масовий захід за участю педагогів загальноосвітніх, спеціалізованих та позашкільних навчальних закладів України всіх форм власності.

  1.2. Засновником Конкурсу є Інститут обдарованої дитини НАПН України.

  Організаторами Конкурсу є Інститут обдарованої дитини НАПН України та Національний центр «Мала академія наук України».

  1.3. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок та умови проведення Конкурсу, а також засади його фінансового та інформаційного забезпечення.

  2. Мета та завдання Конкурсу

  2.1. Метою Конкурсу є створення умов для творчої реалізації педагогів, поширення їх інноваційного досвіду щодо упровадження в практику роботи сучасного педагога особистісно-орієнтованих, практико спрямованих, компетентнісних підходів до освіти обдарованих дітей та молоді, ідей STEM та спеціалізованої освіти наукового спрямування; підвищення ролі та статусу творчих педагогів в педагогічних колективах.

  2.2. Завдання Конкурсу:

  • виявлення досвіду кращих педагогів, які ефективно використовують інноваційні форми і методи роботи з обдарованими дітьми та молоддю;
  • популяризація педагогічних здобутків педагогів-новаторів та інших учасників освітнього процесу;
  • створення інформаційного освітнього простору, поповнення банку інноваційних робіт педагогів, спрямованих на інтелектуальний, творчий та особистісний розвиток учня;
  • організація методичної підтримки учасників освітнього процесу. з питань виявлення, розвитку та підтримки обдарованості.

  3. Умови і порядок проведення Конкурсу

  3.1. Учасники Конкурсу. До участі у Конкурсі запрошуються: адміністрація навчальних закладів, педагоги, класні керівники, психологи; керівники гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти, як державної, так і недержавної форм власності; працівники дошкільних навчальних закладів та центрів раннього розвитку дитини; студенти вищих навчальних закладів, науковці. Кількість робіт від одного учасника Конкурсу - не обмежується. Також до участі у Конкурсі приймаються роботи, що виконані в співавторстві.

  3.2. Права та обов’язки Оргкомітету Конкурсу

  До складу Оргкомітету входять провідні співробітники Інституту обдарованої дитини НАПН України. Оргкомітет інформує широкий загал щодо умов проведення Конкурсу, забезпечує прийом та реєстрацію робіт, а також формалізований аналіз надісланих робіт – перевірку на відповідність робіт вимогам Конкурсу, передає роботи до експертної комісії, забезпечує заходи щодо оголошення результатів Конкурсу та нагородження переможців, надсилає замовлені сертифікати учасникам Конкурсу.

  3.3. Фахова експертна комісія Конкурсу

  До складу експертної комісії запрошуються провідні наукові співробітники Інституту обдарованої дитини НАПН України, провідні науковці інститутів Національної академії педагогічних наук України, фахівці Національного центру «МАН України». Експертна комісія визначає лауреатів Конкурсу в номінаціях та роботи учасників, що посіли І-ІІІ місця.

  ВАЖЛИВО!

  Роботи, які не відповідають формальним вимогам Конкурсу не розглядаються експертною комісією. (Приклад: Якщо у роботі відсутні додатки, звукові фрагменти, слайди презентації тощо, які згадуються в тексті, вона не передається на розгляд експертної комісії).

  3.4. Основні вимоги до конкурсної роботи. Конкурсна робота повинна містити три основні складові:

  3.4.1. Анкетні дані автора (співавторів): ПІБ, місце та досвід роботи, контактні дані (контактний телефон та Е-mail).

  3.4.2. Основна частина - текстовий файл до 20 сторінок, виконаний у редакторі Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Конкурсні матеріали, що перевищують зазначений об’єм, оформлюються як супроводжуючий матеріал.

  Структура основної частини повинна містити наступні елементи:

  • Назву роботи.
  1. Коротку анотацію, в якій викладено мету, актуальність, інноваційність та практичну значимість роботи.
  2. Зміст роботи (програма, проєкт, урок чи система уроків, заняття, захід тощо).
  • Висновки: аналіз очікуваних та отриманих результатів.
  • Посилання на використані джерела інформації.

  3.4.3. Супроводжуючий (ілюстративний) матеріал (презентації (наприклад Power Point), комп’ютерні програми, фото, відео, малюнки тощо) додається окремими файлами, відповідно до змісту роботи.

  3.5. Номінації Конкурсу

  Конкурсні роботи подаються за номінаціями:

  • Методична розробка уроку (авторська методична розробка уроку, заняття, циклу уроків; проєкти).
  • Інтегровані авторські навчальні програми спецкурсів, факультативів, гуртків, наукового та науково-технічного, STEM/STEAM напрямів (природничий, математичний, інженерний винахідницький, конструкторський).
  • Науково-методичні розробки (авторські методичні посібники, підручники, цикли уроків (більше 10).
  • Освіта обдарованих (заняття, програми для обдарованих дітей, елективні курси, факультативи).
  • Матеріали роботи психологічної служби (корекційно-розвивальні програми; проєкти; тренінги тощо).
  • Організація освітнього процесу (освітні проєкти загальношкільні, групові (класу, учнівського самоврядування та інше).
  • Освіта дошкільників (авторські розвивальні заняття для дітей дошкільного віку; програми проєктування розвитку обдарованого дошкільника в центрах раннього розвитку дитини та ДНЗ).

  3.6. Основні етапи конкурсу:

  1 етап – січень – лютий поточного року

  № з/п

  Заходи Термін
  1. Інформаційне забезпечення січень
  2. Реєстрація конкурсних робіт січень - лютий
  3. Робота конкурсної експертної комісії лютий - березень
  4. Розсилка сертифікатів учасника конкурсу до 20 березня

  2 етап – березень-травень поточного року

  № з/п Етапи конкурсу Термін
  1. Інформаційне забезпечення березень
  2. Реєстрація конкурсних робіт березень – квітень
  3. Робота конкурсної експертної комісії. Визначення переможців 1 – 25 травня
  4. Проведення підсумкового заходу та нагородження переможців за результатами 1-2 етапів друга половина травня
  5. Розсилка сертифікатів учасника конкурсу липень-серпень

   

  4. Умови реєстрації конкурсних робіт

  4.1. Порядок реєстрації:

  Конкурсна робота із зазначенням анкетних даних про автора реєструється за допомогою online-форми на сайті за адресою: teacher.iod.gov.ua

  Участь у конкурсі беруть лише роботи учасників, що зареєстровані на вказаному сайті. Роботи, відправлені в інший спосіб (пошта, електронна пошта, тощо), до розгляду не приймаються.

  4.2. Учасники конкурсу, які бажають отримати сертифікат лауреата/учасника конкурсу, відшкодовують вартість друку сертифікату в розмірі 85,00 грн. для авторів, 60 грн. - для співавторів за одну конкурсну роботу. Оплата здійснюється на підставі рахунку-фактури, який автоматично надходить на електронну адресу після успішної реєстрації роботи.

  ВАЖЛИВО!

  Електронну копію квитанції необхідно відправити на Е-mail Оргкомітету (konkursiod@i.ua). За бажанням учасників конкурсу можлива розсилка сертифікатів «Новою поштою» за рахунок отримувача.

  5. Порядок та критерії оцінювання робіт

  5.1. Конкурсні роботи оцінюються в ТРИ етапи:

  1 етап. Формалізований аналіз надісланих робіт.

  Перевірка роботи, що надійшла на конкурс, здійснюється за наступними критеріями:

  • відповідність роботи вимогам конкурсу (п.3.3. Положення);
  • грамотність та послідовність викладення матеріалу;
  • новизна та актуальність (роботи, які містять запозичення з інших джерел (Інтернет, підручники, монографії тощо), до експертної комісії не передаються);
  • комплексність (наявність заявленого додаткового матеріалу (презентації, аудіо-відео матеріали тощо).

  2 етап. Початковий змістовний аналіз надісланих робіт. Здійснюється за наступними критеріями:

  • відповідність змісту роботи зазначеній меті і завданням;
  • наявність чіткої структури роботи;
  • відповідність освітнім програмам;
  • відповідність додаткового матеріалу змісту роботи.

  3 етап. Оцінювання робіт фаховою комісією. До експертної комісії надходять виключно роботи, які пройшли перші два етапи оцінювання.

  • новизна та актуальність роботи;
  • оригінальність та повнота розкриття змістовної частини;
  • практична значимість та ефективність використання;
  • інноваційність та універсальність роботи.

  5.2. Переможці конкурсу визначаються за номінаціями. Усі переможці отримують «Сертифікат Переможця Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень» Інституту обдарованої дитини НАПН України.

  5.3. Лауреати конкурсу отримують «Сертифікат лауреата Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень» (лауреатом вважається учасник, робота якого потрапила на 3 етап конкурсу).

  5.4. Інші учасники конкурсу отримують «Сертифікат учасника Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень».

  5.5. Роботи переможців та лауреатів Конкурсу рекомендуються членами комісії до видання у практико-орієнтованих збірниках Інституту обдарованої дитини НАПН України та розміщуються на Всеукраїнському освітньому порталі «Острів знань».

  6. Фінансове та інформаційне забезпечення конкурсу

  6.1. Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

  6.2. Джерелами фінансування конкурсу є кошти засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

  6.3. Інформація про результати кожного етапу конкурсу розміщуються на офіційному сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України iod.gov.ua та на сторінці Facebook Інституту

  7. Контактна інформація організаційного комітету конкурсу

  Веб-сторінка конкурсу: teacher.iod.gov.ua

  Телефони для довідок:

  Моб. телефон: +38(067)233-65-63, +38(050)907-07-25

  E-mail: konkursiod@i.ua