Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    виконані програми
    результати впровадження
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    видання
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

АСПІРАНТУРА
    про аспірантуру
    вступ до аспірантури
    нормативні документи
    освітній процес

Педагогам та психологам
    консалтинговий центр
    перелік базових шкіл
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Навігація
Вченим
наукова тематика
заходи та семінари
виконані програми
результати впровадження
анонси та новини
аpхів новин
електрона бібліотека
видання
семінари та тренінги
методичне забезпечення
АСПІРАНТУРА
про аспірантуру
вступ до аспірантури
нормативні документи
освітній процес
Педагогам та психологам
консалтинговий центр
перелік базових шкіл
регіональна система
МАН

Документи ІОД
наукова тематика
Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
Підрозділи Інституту

Відділ філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини

 • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень феномену обдарованості та пов'язаних з цим проблем.
 • Розроблення психолого-педагогічних основ розвитку обдарованості відповідно до напрямів творчої діяльності.
 • Дослідження соціально-психологічних аспектів взаємодії обдарованої дитини та суспільства.
 • Розроблення різних моделей організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах різних типів з урахуванням особливостей взаємодії особистості обдарованої дитини з природним, предметним та соціально-культурним середовищем.
 • Формування суспільно-громадської думки щодо державного значення роботи з обдарованими дітьми та молоддю.

Відділ діагностики обдарованості

 • Розробка методичних основ діагностики інтелектуальної обдарованості.
 • Комплексна особистісна діагностика обдарованості осіб різного віку.
 • Проектування моделі особистісно-розвивального середовища для комплексної діагностики обдарованої дитини.
 • Виявлення і підтримка обдарованості у процесі дизайн-діяльності, якою забезпечується синтез наукової, художньої і технічної творчості.
 • Розробка і апробація методики ігродизайну для виявлення домінанти обдарованості.
 • Створення, апробація і сертифікація сучасних методик діагностики обдарованості.
 • Дослідження проблеми сенситивності феномену обдарованості.

Відділ проектування розвитку обдарованості

 • Створення навчально-виховної системи "Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу для інтелектуально обдарованої дитини".
 • Розробка системи взаємопов'язаних психолого-педагогічних технологій, що має забезпечити послідовність навчально-виховного процесу, взаємодію учасників навчально-виховного процесу залежно від поставлених цілей і завдань системи освіти України та задач особистісного розвитку учня.
 • Розробка та застосування особистісно-розвивальних освітніх технологій у загальноосвітніх навчальних закладах.
 • Проведення теоретико-практичних досліджень з питань створення умов для соціалізації особистості, ефективного включення вихованців у різні форми сумісної та колективної діяльності.
 • Науково-методична підтримка створення регіональної системи сприяння пошуку, виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей та молоді.

Відділ інноваційних технологій в освіті обдарованих

 • Розробка інформаційних моделей навчання, концепції та технологічної основи забезпечення підтримки процесів творчого розвитку учнів.
 • Створення інформаційних ресурсів - веб-сайту Інституту обдарованої дитини, електронної бібліотеки педагогіко-психологічних матеріалів з питань обдарованості, Всеукраїнського шкільного порталу «Острів знань».
 • Розроблення інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення.
 • Створення єдиного багатошарового інформаційного середовища із змістом, який повинен задовольнити кожного співробітника, мінімізуючи час на пошук необхідних матеріалів.
 • Створення технологічної бази для організації, підтримки і розвитку творчої діяльності дітей та молоді на основі інформаційних ресурсів.

Науково-організаційний відділ

 • Сприяння розвитку мережі інституцій і організацій для роботи з обдарованими дітьми та молоддю.
 • Проведення інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на формування середовища обдарованої дитини.
 • Планування, організація та проведення виставок художньої та технічної творчості обдарованих дітей та молоді, круглих столів, навчальних курсів, науково-практичних семінарів, всеукраїнських та міжнародних конференцій з психолого-педагогічних питань виховання обдарованих дітей та молоді.

Відділ інтелектуального розвитку обдарованої особистості

 • Забезпечення реалізації державної політики у галузі розвитку інтелектуально обдарованих дітей, підлітків та молоді.
 • Планування, організація і контроль виконання науково-дослідних робіт.
 • Своєчасне виконання доручень і розпоряджень керівництва Інституту з питань, що входять до компетенції Відділу.
 • Сприяння у підготовці та перепідготовці кадрів, що працюють з обдарованими дітьми.
 • Розробка та впровадження інноваційних форм освіти обдарованих дітей.
 • Інформаційно-методичне забезпечення з питань розвитку та соціалізації інтелектуально обдарованих дітей, підлітків та молоді.