Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    виконані програми
    результати впровадження
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    видання
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

АСПІРАНТУРА
    про аспірантуру
    вступ до аспірантури
    нормативні документи
    освітній процес

Педагогам та психологам
    консалтинговий центр
    перелік базових шкіл
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Навігація
Вченим
наукова тематика
заходи та семінари
виконані програми
результати впровадження
анонси та новини
аpхів новин
електрона бібліотека
видання
семінари та тренінги
методичне забезпечення
АСПІРАНТУРА
про аспірантуру
вступ до аспірантури
нормативні документи
освітній процес
Педагогам та психологам
консалтинговий центр
перелік базових шкіл
регіональна система
МАН

Документи ІОД
наукова тематика
Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
освітній процес

Освітньо-наукова програма (2017) 

Освітньо-наукова програма (2021) 

Навчальний план підготовки доктора філософії зі спеціальності (2021) 

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки і спеціалізації «Освіта та розвиток обдарованої особистості» становить 40 кредитів ЄКТС, складається з таких циклів дисциплін:

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  (17 кредитів)

   1 НМКД Філософія освіти і теорія пізнання
   2 НМКД Іноземна мова та академічне письмо
   3 НМКД Методологія і технології педагогічного дослідження
   4 НМКД Використання технічних засобів у педагогічному дослідженні
   5 НМКД Оформлення результатів дисертаційного дослідження та його захист

II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  (17 кредитів)

2.1. Нормативні навчальні дисципліни (7 кредитів)

   6 НМКД Інтелект
   7 НМКД Обдарованість
   8 НМКД Творчість

2.2. Навчальні дисципліни за вибором аспіранта (10 кредитів)

   9.1 НМКД Спостереження у педагогічному дослідженні
   9.2 НМКД Опитування і опитувальники
   9.3 НМКД Тестові методи діагностики
   10.1 НМКД Технології розвитку здібностей обдарованих дітей дошкільного віку
   10.2 НМКД Виховання обдарованих дітей шкільного віку
   10.3 НМКД Креативний розвиток обдарованої особистості у системі загальної середньої і вищої освіти
   11.1 НМКД Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими
   11.2 НМКД Проектування і створення інтелектуального середовища для розвитку обдарованих
   11.3 НМКД Законодавче і нормативне забезпечення диференційованого навчання обдарованих

ІІІ. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА  (6 кредитів)

   Програма дослідницької практики
   Програма педагогічної практики

Силабуси навчальних дисциплін 

 Матеріали  для  аспірантів:  

 1. Презентація "Інтелект: міфічні уявлення і реальна сутність"
 2. Презентація до семінару «Діагностика інтелекту: рух по зачарованому колу чи поступ вперед?»
 3. Презентація до семінару «Здібнісна природа інтелекту: одне рівняння з безліччю невідомих»
 4. Презентація «Обдарованість: наукова суть і соціальний вміст»
 5. Презентація «Вроджене і набуте в обдарованості»
 6. Презентація «Діагностика обдарованості: проблема якісної інтерпретації кількісних відмінностей»
 7. Презентація «Інтелект як апарат розумної поведінки»
 8. Презентація «Пізнавальна і креативна складові інтелектуальної діяльності»
 9. Презентація «Методологічні засади обстеження інтелекту»
 10. Презентація «Методика обстеження інтелекту як апарату розумної поведінки»
 11. Презентація «Діагностика обдарованості як атрибуту розумної поведінки»
 12. Презентація «Концептуальні засади наукової освіти»
 13. Презентація «Наука як форма суспільної свідомості і сутність педагогічного дослідження»
 14. Презентація «Філософський базис і методологічні засади пізнання освітнього середовища»
 15. Презентація «Методи дослідження освітніх проблем та екстраполяція вибіркових значень на сукупність»
 16. Презентація «Елементи теорії ймовірності та математичної статистики»
 17. Презентація «Характеристики об’єктів вивчення, їх обстеження та засоби обстеження»
 18. Презентація «Опрацювання документальних джерел і спостереження»
 19. Презентація «Обстежувальні шкали і достовірність обстеження»
 20. Презентація «ОПИТУВАННЯ»
 21. Презентація «Тестування та  описова статистика»
 22. Презентація «Вивідна статистика та інтерпретація результатів дослідження»
 23. Презентація «Теоретичні дослідження і з’ясування характеристик педагогічних об’єктів»
 24. Презентація «Кореляційний і детермінантний зв’язок між характеристиками»
 25. Презентація «Раціональні та оптимальні експериментальні плани»
 26. «Планування і виконання дослідження»
 27. «Оформлення результатів дослідження»