Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    результати
    виконані програми
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    видання
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

АСПІРАНТУРА
    про аспірантуру
    вступ до аспірантури
    нормативні документи
    освітній процес
    Акредитація ОНП 011

Педагогам та психологам
    консалтинговий центр
    перелік базових шкіл
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Навігація
Вченим
наукова тематика
заходи та семінари
результати
виконані програми
анонси та новини
аpхів новин
електрона бібліотека
видання
семінари та тренінги
методичне забезпечення
АСПІРАНТУРА
про аспірантуру
вступ до аспірантури
нормативні документи
освітній процес
Акредитація ОНП 011
Педагогам та психологам
консалтинговий центр
перелік базових шкіл
регіональна система
МАН

Документи ІОД
наукова тематика
Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
освітній процес

ОПИТУВАННЯ 

Опитування щодо змісту освітньо-наукової програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості»

Просимо Вас взяти участь в опитувані щодо змісту освітньо-наукової програми «Освіта та розвиток обдарованої особистості».

Дякуємо, що Ви погодились взяти участь й поділитися своїми міркуваннями.

Результати опитування щодо змісту освітньої-наукової програми

Опитування здобувачів освіти Інституту обдарованої дитини НАПН України

Шановні здобувачі освіти!

Просимо Вас взяти участь в опитувані щодо якості освітнього процесу в аспірантурі Інституту.

Опитування є анонімним, результати дослідження будуть оприлюднені лише в узагальненому вигляді.

Дякуємо, що Ви погодились взяти участь й поділитися своїми міркуваннями. 

Результати опитування здобувачів освіти Інституту обдарованої дитини НАПН України

Опитування на виявлення проблемних питань щодо оцінювання рівня корупції в Інституті обдарованої  дитини НАПН України.

Шановні колеги та аспіранти Інституту!
Просимо прийняти участь в опитуванні, яке спрямоване на виявлення проблемних питань щодо оцінювання рівня корупції в Інституті обдарованої  дитини НАПН України.
Опитування анонімне, тому сподіваємось на максимальну відвертість.

Освітньо-наукова програма (2017) 

Освітньо-наукова програма (2021) 

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (2021) 

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Методичні рекомендації з долсягнення цілей освітньо-наукової програми

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки і спеціалізації «Освіта та розвиток обдарованої особистості» становить 40 кредитів ЄКТС, складається з таких циклів дисциплін:

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  (17 кредитів)

   1 НМКД Філософія освіти і теорія пізнання
   2 НМКД Іноземна мова та академічне письмо
   3 НМКД Методологія і технології педагогічного дослідження
   4 НМКД Використання технічних засобів у педагогічному дослідженні
   5 НМКД Оформлення результатів дисертаційного дослідження та його захист

II. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  (17 кредитів)

2.1. Нормативні навчальні дисципліни (7 кредитів)

   6 НМКД Інтелект
   7 НМКД Обдарованість
   8 НМКД Творчість

2.2. Навчальні дисципліни за вибором аспіранта (10 кредитів)

   9.1 НМКД Спостереження у педагогічному дослідженні
   9.2 НМКД Опитування і опитувальники
   9.3 НМКД Тестові методи діагностики
   10.1 НМКД Технології розвитку здібностей обдарованих дітей дошкільного віку
   10.2 НМКД Виховання обдарованих дітей шкільного віку
   10.3 НМКД Креативний розвиток обдарованої особистості у системі загальної середньої і вищої освіти
   11.1 НМКД Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими
   11.2 НМКД Проектування і створення інтелектуального середовища для розвитку обдарованих
   11.3 НМКД Законодавче і нормативне забезпечення диференційованого навчання обдарованих

ІІІ. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА  (6 кредитів)

Наскрізна програма практики
Програма дослідницької практики
Програма педагогічної практики

Силабуси навчальних дисциплін

Д01 Силабус навчальної дисципліни «Філософія освіти і теорія пізнання»

Д02 Силабус навчальної дисципліни «Іноземна мова та академічне письмо»

Д03_Силабус  навчальної дисципліни «Методологія і технології педагогічного дослідження»

Д04 Силабус навчальної дисципліни «Використання технічних засобів у педагогічному дослідженні»

Д05_Силабус  навчальної дисципліни «Оформлення результатів дисертаційного дослідження»

Д06 Силабус навчальної дисципліни «Інтелект»

Д07 Силабус навчальної дисципліни «Обдарованість»

Д08 Силабус навчальної дисципліни «Творчість»

Д09.1_Силабус  навчальної дисципліни «Спостереження у педагогічному дослідженні»

Д09.2_Силабус  навчальної дисципліни «Опитування і опитувальники»

Д09.3_Силабус  навчальної дисципліни «Тестові методи діагностики»

Д10.1_Силабус  навчальної дисципліни «Технології розвитку здібностей обдарованих дітей дошкільного віку»

Д10.2_Силабус  навчальної дисципліни «Виховання обдарованих дітей шкільного віку»

Д10.3_Силабус  навчальної дисципліни «Креативний розвиток обдарованої особистості у системі загальної середньої та вищої освіти»

Д11_Силабус  навчальної дисципліни «Проектування і створення інтелектуального середовища для розвитку обдарованих»

Д11.1_Силабус  навчальної дисципліни «Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями»

Матеріали  для  аспірантів:  

 1. Презентація "Інтелект: міфічні уявлення і реальна сутність"
 2. Презентація до семінару «Діагностика інтелекту: рух по зачарованому колу чи поступ вперед?»
 3. Презентація до семінару «Здібнісна природа інтелекту: одне рівняння з безліччю невідомих»
 4. Презентація «Обдарованість: наукова суть і соціальний вміст»
 5. Презентація «Вроджене і набуте в обдарованості»
 6. Презентація «Діагностика обдарованості: проблема якісної інтерпретації кількісних відмінностей»
 7. Презентація «Інтелект як апарат розумної поведінки»
 8. Презентація «Пізнавальна і креативна складові інтелектуальної діяльності»
 9. Презентація «Методологічні засади обстеження інтелекту»
 10. Презентація «Методика обстеження інтелекту як апарату розумної поведінки»
 11. Презентація «Діагностика обдарованості як атрибуту розумної поведінки»
 12. Презентація «Концептуальні засади наукової освіти»
 13. Презентація «Наука як форма суспільної свідомості і сутність педагогічного дослідження»
 14. Презентація «Філософський базис і методологічні засади пізнання освітнього середовища»
 15. Презентація «Методи дослідження освітніх проблем та екстраполяція вибіркових значень на сукупність»
 16. Презентація «Елементи теорії ймовірності та математичної статистики»
 17. Презентація «Характеристики об’єктів вивчення, їх обстеження та засоби обстеження»
 18. Презентація «Опрацювання документальних джерел і спостереження»
 19. Презентація «Обстежувальні шкали і достовірність обстеження»
 20. Презентація «ОПИТУВАННЯ»
 21. Презентація «Тестування та  описова статистика»
 22. Презентація «Вивідна статистика та інтерпретація результатів дослідження»
 23. Презентація «Теоретичні дослідження і з’ясування характеристик педагогічних об’єктів»
 24. Презентація «Кореляційний і детермінантний зв’язок між характеристиками»
 25. Презентація «Раціональні та оптимальні експериментальні плани»
 26. «Планування і виконання дослідження»
 27. «Оформлення результатів дослідження»

БЕЗКОШТОВНІ ПРОГРАМИ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТУ НА ПЛАГІАТ (за матеріалами сайту https://www.ldufk.edu.ua)

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ/Інформаційний огляд (за матеріалами сайту https://ula.org.ua)