Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    виконані програми
    результати впровадження
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    видання
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

АСПІРАНТУРА
    про аспірантуру
    вступ до аспірантури
    нормативні документи
    освітній процес

Педагогам та психологам
    консалтинговий центр
    перелік базових шкіл
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Навігація
Вченим
наукова тематика
заходи та семінари
виконані програми
результати впровадження
анонси та новини
аpхів новин
електрона бібліотека
видання
семінари та тренінги
методичне забезпечення
АСПІРАНТУРА
про аспірантуру
вступ до аспірантури
нормативні документи
освітній процес
Педагогам та психологам
консалтинговий центр
перелік базових шкіл
регіональна система
МАН

Документи ІОД
наукова тематика
Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
Виконані програми

За період діяльності Інституту отримано важливі наукові результати. Проведено методологічний і системний аналіз проблеми людиноцентризму в контексті основних сфер життєдіяльності суспільства, виявлено співвідношення феноменів людиноцентризму і обдарованості. З’ясовано і сформулювано методичні засади діагностики академічної обдарованості учнів шкільного віку. Розроблено концепцію методичних засад та структурну модель методів діагностики академічної обдарованості особистості, програму дослідження методичних засад діагностики академічної обдарованості учнів загальноосвітньої школи. Розроблено критерії оцінки взаємозв’язку психолого-педагогічних факторів в системі проектування особистісно-розвивального змісту освіти обдарованих учнів, методичні засоби створення діагностичних модулів різних видів обдарованості для застосування в системі проектування, програмне забезпечення аналізу результатів психолого-педагогічного тестування обдарованих учнів в системі проектування особистісно-розвивального змісту освіти на основі свободоцентричного підходу.

Здійснено аналіз провідних чинників розвитку мислення обдарованої особисті та форм диверсифікації в процесі діалогу суб’єктів навчально – виховної діяльності, порівняльний аналіз формування соціальної обдарованості у різних історико-культурних середовищах, особливостей впливу різновидів мистецтв на формування творчого мислення обдарованої дитини, проведено дослідження науково-теоретичних основ розвитку мислення обдарованої дитини в процесі проектно-дослідницької діяльності, сучасних методологій формування лідерської обдарованості, суб’єктивної цінності різних видів діалогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу, розроблено принципи і технології формування учбових матеріалів для он-лайн, оф-лайн та діалогічної взаємодії суб’єктів навчального процесу, вимоги до комп’ютерного інтерфейсу суб’єктів начального процесу.

Наукові результати інноваційного змісту здобуто у дослідженнях базових і функціональних властивостей інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення як динамічних об’єктів щодо підтримки творчої діяльності учнів засоби доступу до інформаційних ресурсів та існуючих в інформаційному середовищі систем знань; створено методики опису та моделювання онтологій як інструментів формування інтелектуальних інформаційних ресурсів навчального призначення; засоби категорізації та виявлення тематичних характеристик потоків знань, що використовуються в навчальному процесі; інтелектуальні інформаційно-телекомунікаційні сервіси, основні технологічні компоненти формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, включаючи існуючі джерела знань; розроблено моделі інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення для забезпечення доступу до накопичуваних інформаційних ресурсів та систем знань та побудови інформаційно-телекомунікаційних рішень щодо забезпечення групової діяльності обдарованої учнів за схемою “ учні-викладачі-науковці”.

Нові результати здобуто у дослідженнях інструментарію інтелектуальних інформаційних ресурсів навчального призначення, моделей формалізації категорій тематичних потоків знань. Розроблено ергономічні вимоги до інформаційно-телекомунікаційних сервісів підтримки творчої діяльності, технології інтеграції розподілених інтелектуальних інформаційних середовищ навчального процесу.

Наукові досягнення Інституту виявилися також у створенні прикладних розробок, використання яких відкриває можливість побудови особистісно-розвивального середовища обдарованих дітей та молоді в умовах загальноосвітнього навчального закладу. До цих основних розробок належать: Моделі організаційних основ створення системи нормативно-правового та науково-методичного забезпечення розвитку обдарованості дитини; методика розвитку обдарованої дитини засобами інноваційних інформаційних технологій; модель теоретичних та практичних засад управління процесом розвитку інтелектуально обдарованої особистості у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу; Комп’ютерний комплекс «Універсал», що забезпечує проектування особистісного розвитку інтелектуально обдарованої дитини як цілісного процесу; Вдосконалена модель діагностично-аналітичного комп’ютерного комлексу «Персонал», призначеного для системного моніторингу особистісного розвитку педагога та педагогічного колективу; Методика формування і використання інформаційних середовищ учбового призначення на основі застосування моделі активного тезаурусу з розширеними функціями; Сервер підтримки навчальної комунікації, що забезпечує побудову інтелектуально розподіленого інформаційного середовища, в якому підтримуються режими безперервної дистанційної взаємодії між обдарованими старшокласниками, їх науковими керівниками.