Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    виконані програми
    результати впровадження
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    видання
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

АСПІРАНТУРА
    про аспірантуру
    вступ до аспірантури
    нормативні документи
    освітній процес

Педагогам та психологам
    консалтинговий центр
    перелік базових шкіл
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Навігація
Вченим
наукова тематика
заходи та семінари
виконані програми
результати впровадження
анонси та новини
аpхів новин
електрона бібліотека
видання
семінари та тренінги
методичне забезпечення
АСПІРАНТУРА
про аспірантуру
вступ до аспірантури
нормативні документи
освітній процес
Педагогам та психологам
консалтинговий центр
перелік базових шкіл
регіональна система
МАН

Документи ІОД
наукова тематика
Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
наукова тематика

Теми науково-дослідних робіт, виконання яких розпочинається в 2016 році.

Науково-методичне забезпечення проектування і створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій для діагностування обдарованості дітей та молоді (прикладне дослідження) 2016-2018 рр.
Мета роботи –обґрунтувати і розробити систему інформаційно-комунікаційних засобів діагностики  різних обдарованості дітей та молоді.

Науково-методичні засади психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників (прикладне дослідження) 2016-2018 рр.
Мета роботи –розробити методи психологічної діагностики особистісних чинників розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької діяльності, створити технологію  їх  практичного використання.

Науково-методичне забезпечення інтерактивної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі (прикладне дослідження) 2016-2018 рр.
Мета роботи –науково обґрунтувати та розробити методичні й інформаційні засоби інтерактивної психолого-педагогічної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі.

Науково-методичні засади діагностики практичного інтелекту учнівської молоді (прикладне дослідження) 2016-2018 рр.
Мета роботи – розробити і обґрунтувати методику діагностики практичного інтелекту учнівської молоді.

Теми науково-дослідних робіт, виконання яких розпочинається в 2015 році.

Формування інформаційно-освітнього середовища як чинника розвитку інтелектуально обдарованої учнівської молоді на основі онтологічних електронних ресурсів (прикладне дослідження) 2015-2017 рр.
Мета роботи –розробити програмно-інформаційне та інформаційно-методичне забезпечення підтримки інтелектуального розвитку обдарованої молоді в інформаційно-освітньому середовищі на основі онтологічних електронних ресурсів.

Критичне мислення як чинник розвитку обдарованості людини в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей (фундаментальне дослідження) 2015-2017 рр.
Мета роботи – теоретично обґрунтувати концептуально-методологічні положення критичного мислення як чинника розвитку обдарованості людини.

Теми науково-дослідних робіт, виконання яких розпочинається в 2014 році.

Науково-методичні засади управління розвитком академічної обдарованості старшокласників
(прикладне дослідження) 2014-2016 рр.

Мета роботи – обґрунтувати науково-методичні засади, моделі та методи управління розвитком академічної обдарованості старшокласників у процесі навчальної діяльності.

Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової та основної школи
(прикладне дослідження) 2014-2016 рр.

Мета роботи – розробити методики діагностування соціально-комунікативної компетентності й обґрунтувати психолого-педагогічну модель її формування в обдарованих учнів початкової та основної школи.

Створення та організаційно-методичне забезпечення системи інтеграції мережних ресурсів навчального призначення в середовищі регіонально розподіленої мережі пошуку і розвитку обдарованих дітей
(прикладне дослідження) 2014-2016 рр.

Мета роботи – розробити науково-методичне забезпечення створення та використання  системи інтеграції мережних ресурсів навчального призначення.

Теми науково-дослідних робіт, виконання яких розпочинається в 2013 році.

Науково-методичні основи розвитку інтелектуально обдарованої особистості в інформаційному просторі.
(прикладне дослідження) 2013-2015 рр.

Мета роботи – обґрунтувати концептуальні засади та розробити модель, а також інструментарій розвитку інтелектуально обдарованої особистості в інформаційному середовищі.

Науково-методичні засади особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників
(прикладне дослідження) 2013-2015 рр.

Мета роботи – розробити інструментарій моніторингу особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників.

Науково-методичні основи створення соціально-інформаційних систем для розвитку обдарованої дитини.
(прикладне дослідження) 2013-2015 рр.

Мета роботи – розроблення методичного та програмного забезпечення застосування соціально-інформаційних систем розвитку обдарованої дитини.

Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу
(прикладне дослідження) 2013-2015 рр.

Мета роботи – технологічне психолого-педагогічне забезпечення соціально-педагогічного проектування обдарованості учнів у системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

Науково-методичні засади підтримки обдарованих дітей, схильних до дослідницької діяльності
(прикладне дослідження) 2013-2015 рр.

Мета роботи – розробити науково-методичне забезпечення педагогічної підтримки обдарованих дітей, схильних до дослідницької діяльності.

Науково-методичні засади діагностики естетичної обдарованості дітей дошкільного і шкільного віку
(прикладне дослідження) 2013-2015 рр.

Мета роботи – визначити теоретичні засади та розробити теоретичну модель виявлення естетичної обдарованості дітей дошкільного і шкільного віку.
 

Теми науково-дослідних робіт, виконання яких розпочинається в 2012 році.

Синергетичне мислення як умова творчості в парадигмі людиноцентризму.
(фундаментальне дослідження) 2012-2014 рр.

Мета роботи – розкрити сутність синергетичної методології у формуванні обдарованої особистості. Завдання полягає у виявленні потенційних креативних можливостей учня, дитини, які не можуть бути розкриті через застосування традиційних методів і прийомів.

Науково-методичні засади створення систем знань навчального призначення для інтелектуального розвитку обдарованих дітей.
(прикладне дослідження) 2012- 2014 рр.
Мета роботи – створення наукових та методичних засад формування, супроводу, поширення та використання сучасних систем знань за предметними областями, що використовуються в навчально-пізнавальної діяльності обдарованої молоді. Цілеспрямоване створення освітнього середовища на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), функціонування якого спрямоване на інтегрування знань в області навчальних дисциплін, реалізацію активного навчання учнів основної школи з основ наук; активізацію пізнавальних інтересів обдарованих учнів, організацію їх самостійної та групової пізнавальної діяльності, розвиток асоціативного і креативного мислення учнів; популяризацію практичної орієнтованості навчального досвіду, набутого під час виконання творчих навчальних завдань.

Теми науково-дослідних робіт, виконання яких розпочинається в 2011 році.

Розробка методології системної кваліметрії академічної обдарованості старшокласників. (прикладне дослідження) 2011-2013 рр.

Мета – розробка науково-методичних дидактичних засад системної кваліметрії навчально-виховного процесу старшокласників. Розробка методів, технологій, алгоритмів і процедур розпізнавання рівнів обдарованості тих, хто навчається, їх основної навчальної домінанти та рівнів домагань. Розробка рекомендацій з урахування людського чиннику в процесі формування навчально-пізнавального потенціалу старшокласників.


Проектування інтернет-середовища інформаційної та соціальної підтримки розвитку обдарованої особистості. (прикладне дослідження) 2011-2013 рр.

Мета – проектування освітнього, розважального та соціального простору для обдарованої молоді,учнів, педагогів і батьків, який дозволить оптимізувати і структурувати внутрішні галузеві процеси та сприятиме створенню горизонтальних зв’язків між різними рівнями освіти, що створить умови для потужного імпульсу розвитку і професіонального зростання всіх учасників зазначеного середовища.


Формування комунікативної компетентності обдарованих старшокласників з використанням інформаційних технологій. (прикладне дослідження) 2011-2013 рр.

Мета – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити інформаційну технологію формування комунікативної компетентності обдарованих старшокласників. Призначення – проведення наукових досліджень та отримання наукових результатів у вигляді цілісної технологічної моделі психолого-педагогічної підтримки формування комунікативної компетентності обдарованих старшокласників.

Теми науково-дослідних робіт, виконання яких розпочинається в 2010 році

Технології проектування і психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованості особистості учня. (прикладне дослідження) 2010-2012 рр.

Мета – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технології проектування і психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованості особистості учня в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.
Призначення: проведення наукових досліджень та отримання наукових результатів у вигляді цілісної системи технологій проектування та психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованості учнів.


Розвиток мислення обдарованої особистості в процесі діалогу суб’єктів навчально-виховної діяльності. (прикладне дослідження) 2010-2012 рр.

Мета – дослідження і вивчення ефективності проявів різних форм взаємодій суб’єктів навчально-виховного процесу у розвитку мислення обдарованої особистості у полікультурному середовищі. Аналіз стану проблеми розвитку соціального інтелекту, діалогічних та проектно-орієнтованих методів розвитку обдарованості; розроблення методичних основ мислення обдарованої особистості у полікультурному середовищі; експериментальне дослідження ефективності розроблених методів; практична реалізація розроблених методів і технологій розвитку мислення обдарованої особистості.


Науково-методичні засади розроблення мережевих технологій та баз знань для підготовки обдарованих дітей до дослідницької діяльності. (прикладне дослідження) 2010-2012 рр.

Мета – розроблення науково-методичних засад мережевих технологій та баз знань для підготовки обдарованих дітей до дослідницької діяльності.
Призначення: створення освітнього середовища, яке активізує дослідницьку діяльність обдарованих учнів.


Трансформація структури інтелектуальних якостей обдарованої особистості у підлітковому віці. (прикладне дослідження) 2010-2012 рр.

Мета – розроблення концептуальних основ моніторингу трансформації структури інтелектуальних якостей особистості обдарованості у підлітковому віці.
Призначення: проведення наукових досліджень та отримання наукових результатів, концептуальна модель моніторингу трансформації інтелектуальних якостей особистості обдарованих дітей, виявлення загальних форм прояву змін структури зазначених якостей.


Методичні засади діагностики академічної обдарованості учнів загальноосвітньої школи. (прикладне дослідження) 2010-2012 рр.

Мета – теоретично сформулювати методичні засади академічної обдарованості учнів загальноосвітньої школи, науково обґрунтувати та експериментально перевірити теоретичну модель академічної обдарованості та відшукати валідні й надійні методи вимірювання лінгвістичних і математичних здібностей учнів з урахуванням вікових особливостей їхньої академічної обдарованості.


Методичні засади підтримки процесу творчої діяльності учнів на основі використання інформаційних технологій управління потоками знань. (прикладне дослідження) 2010-2012 рр.

Мета – основу дослідження складають розробки в галузі створення та використання систем управління знаннями в навчальному процесі, створення корпоративних розподільних інформаційних систем навчального призначення, управління інформаційними потоками в мережі Інтернет, побудови інформаційних середовищ підтримки діяльності учнів на основі програмно-інформаційних засобів серверу підтримки навчальної взаємодії. Виявлення, розробка і апробація ефективності методичних засад підтримки процесу творчої діяльності учнів на основі використання сучасних інформаційних технологій управління потоками знань, що складають сучасний навчальний процес. Створення методик використання інформаційних систем та технологій для супроводу сучасних систем знань, що є основою забезпечення навчального процесу. Створення методик формування інтелектуальних інформаційних середовищ навчального призначення, що будуть сприяти творчому розвитку обдарованості учнів Створення організаційно-технологічної моделі надання дистанційних послуг в освіті, яка надає можливість залучати інтелектуальні ресурси різноманітних наукових та навчальних закладів.


 

Теми науково-дослідних робіт, виконання яких завершено

  • Проблема інновації в суспільній науці в контексті філософії освіти: історія, теорія, методологія. (прикладне дослідження) 2007-2008 рр.
  • Методичні основи діагностики інтелектуальної обдарованості. (прикладне дослідження) 2007-2009 рр.
  • Проектування особистісного розвитку інтелектуально обдарованої особистості. (прикладне дослідження) 2007-2009 рр.
  • Вітчизняні та світові тенденції розвитку системи навчання і виховання обдарованої особистості. (прикладне дослідження) 2007-2009 рр.
  • Розробка інноваційних моделей навчання обдарованої молоді. (прикладне дослідження) 2007-2009 рр.

Людиноцентризм як методологія і практика розвитку обдарованої особистості. (фундаментальне дослідження) 2009-2011 рр.
Мета – дослідити сутність концепції методології філософії людиноцентризму та визначити її значення для наукових стратегій Інституту обдарованої дитини НАПН України. Визначити місце і роль еліт в процесі практичної реалізації концепту людиноцентризму та розробці практичних рекомендацій розвитку творчості й обдарованості, зорієнтованих на формування людини епохи „суспільства знань”.

Науково-методичні засади формування регіонально-розподіленої мережі пошуку і розвитку обдарованих дітей. (прикладне дослідження) 2010-2011 рр.

Мета – створення наукових засад методичного, організаційного та інформаційного забезпечення функціонування регіонально-розподіленої мережі пошуку і розвитку обдарованих дітей.
Призначення: створення та перевірка функціональності регіонально-розподіленої мережі пошуку і розвитку обдарованих дітей як складової сучасного навчального процесу.