UA
  UA
  EN
  ОНП ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (2022 - ПРОЄКТ)

  Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (освітня складова)

  • Освітньо-наукова програма  2022
  • Рецензії на ОНП: Рецензія 1  
  • Навчальний план  2022

  Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними циклами дисциплін:

  • Цикл загальної підготовки (16 кредитів ЄКТС)
  • Цикл професійної підготовки, нормативні дисципліни (12 кредитів ЄКТС)
  • Цикл професійної підготовки, вибіркові дисципліни (12 кредитів ЄКТС)

  Дисципліни циклу загальної підготовки:

  • Філософія освіти в цифровому просторі Силабус  Робоча програма  
  • Іноземна мова та академічне письмо  Силабус  Робоча програма  
  • Планування і виконання педагогічного дослідження, опрацювання та захист його результатів  Силабус  Робоча програма  

  Нормативні дисципліни циклу професійної підготовки:

  • Педагогіка обдарованої особистості Силабус  Робоча програма  
  • Психологія обдарованості та обдарованої особистості Силабус  Робоча програма  
  • Педагогічна практика  Програма практики
  • Дослідницька практика   Програма практики

  Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки:

  • Діагностика в педагогічному дослідженні Силабус  Робоча програма
  • Діагностика обдарованості Силабус  Робоча програма
  • Психічний розвиток обдарованих дітей дошкільного віку Силабус  Робоча програма
  • Виховання обдарованих дітей шкільного віку Силабус  Робоча програма
  • Креативний розвиток обдарованої особистості у системі загальної, середньої і вищої освіти Силабус  Робоча програма
  • Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими Силабус  Робоча програма
  • Проектування і створення інтелектуального середовища для розвитку обдарованих Силабус  Робоча програма
  • Самореалізація обдарованої особистості Силабус  Робоча програма
  • Консультативна робота з обдарованими дітьми, їх батьками та педагогами Силабус Робоча програма
  • Міжнародна практика  грантової підтримки та академічних обмінів Силабус  Робоча програма
  • Вікова та педагогічна психологія обдарованої особистості Силабус  Робоча програма
  • Організація дослідницької діяльності обдарованих учнів Силабус  Робоча програма
  • Мистецтво мультимедіа Силабус  Робоча програма
  • Створення та реалізація освітніх програм для обдарованих дітей  Силабус  Робоча програма
  • Психолого-педагогічні основи проектної творчості Силабус  Робоча програма