UA
  UA
  EN
  ОНП ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (2022)

  Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (освітня складова)

  • Освітньо-наукова програма 2022
  • Рецензії на ОНП: Рецензія 1  
  • Навчальний план 2022

  Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними циклами дисциплін:

  • Цикл загальної підготовки (16 кредитів ЄКТС)
  • Цикл професійної підготовки, нормативні дисципліни (12 кредитів ЄКТС)
  • Цикл професійної підготовки, вибіркові дисципліни (12 кредитів ЄКТС)

  Дисципліни циклу загальної підготовки:

  Нормативні дисципліни циклу професійної підготовки:

  Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки: