UA
  UA
  EN
  ОНП ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (2018-2021)

  Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії (освітня складова)

  Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними циклами дисциплін:

  • Цикл загальної підготовки (17 кредитів ЄКТС)
  • Цикл професійної підготовки, нормативні дисципліни (7 кредитів ЄКТС)
  • Цикл професійної підготовки, вибіркові дисципліни (10 кредитів ЄКТС)

  Дисципліни циклу загальної підготовки:

  • Філософія освіти і теорія пізнання Силабус
  • Методологія і технології педагогічного дослідження Силабус
  • Іноземна мова та академічне письмо Силабус
  • Використання технічних засобів у педагогічному дослідженні Силабус
  • Оформлення результатів дисертаційного дослідження та його захист Силабус

  Нормативні дисципліни циклу професійної підготовки:

  Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки:

  • Спостереження у педагогічному дослідженні Силабус 
  • Опитування і опитувальники Силабус
  • Тестові методи діагностики Силабус
  • Технології розвитку здібностей обдарованих дітей дошкільного віку Силабус
  • Виховання обдарованих дітей шкільного віку Силабус
  • Креативний розвиток обдарованої особистості у системі загальної середньої і вищої освіти Силабус
  • Підготовка педагогічних кадрів  до роботи з обдарованими Силабус
  • Проектування і створення інтелектуального середовища для розвитку обдарованих Силабус
  • Законодавче і нормативне забезпечення диференційованого навчання обдарованих Силабус

  Практична підготовка

  Архів

  Архів матеріалів для аспірантів