UA
  UA
  EN
  МАТЕРІАЛИ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ
  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ 2010 РІК
  19-11-2010

  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ
  Інституту обдарованої дитини АПН України

  2010

  Теми доповідей,статей

  № з/п Назва доповіді,статті Доповідач, дата
  1. Особливості використання художнього синтезу в процесі формування духовної культури особистості. Аніщенко Н.В.
  12.01.10
  2. Психологічний супровід науково-дослідної роботи обдарованих старшокласників в умовах МАН Русова В.В.
  19.02.10
  3. Фінська система освіти: модель ефективних реформ Міленіна М.М.
  26.01.10
  4. Теорія часу у психиці індивіду та об'єктивний метод Б.Й.Цуканова з визначення типу темпераменту як сукупності психодинамічних задатків розвитку здібностей та обдарувань особистості Рибалка В.В.
  02.02.10
  5. Оформлення наукових статей та робіт щодо умов ВАКу Федорова Н.Ф.
  09.02.10 03.03.09
  6. Перспективи планування роботи Інституту на засадах проектного менеджменту Киричук В.О.
  16.02.10
  7. Душевно-духовний розвиток обдарованої дитини Плаксенкова І.О.
  23.02.10
  8. Академічні рейтинги як інструмент оцінювання якості освіти в контексті суспільства знань Курбатов С.В.
  02.03.10
  9. Управління знаннями в навчальному процесі - постановка задачі Стрижак О.Є.
  09.03.10
  10. Введение в проблему эмоционального обеспечения одаренной личности Бєльська Н.
  16.03.10
  11. Развитие одаренности детей дошкольного возраста в центре «Дети будущего» г.Одесса Рашкова Т.
  07.04.10
  12. Підсвідомі механізми творчості в мисленні обдарованої дитини Титов В.М.
  13.04.10
  13. Генна інженерія: обдарованість на замовлення Ялі М.В.
  20.04.10
  14. Методика обучения решению изобретательских задач учащихся 7 - 11 классов Туров М.П.
  11.05.10
  15. Концепт «Обдарованість». Психолінгвістичний підхід. Клименко А.В.
  01.06.10
  16. Органiзацiя монiторингу як механiзм управлiнського впливу на пiдвищення ефективностi дiяльностi позашкiльних навчальних закладiв Науменко Р.А.
  08.06.10
  17. Підготовка молодих вчених до участі у міжнародних конференціях (на прикладі «ICYS – 2010») Буров О.Ю.
  Поліхун Н.І.
  Яншина Т.А.
  Бєльська Н.А.
  Постова К.Г.
  Плаксенкова І.О.
  15.06.10
  18. Система підтримки обдарованих дітей в Австрії Волик В.В.
  07.09.10
  19. Психологічні проблеми обдарованих дітей Яншина Т.А.
  14.09.10
  20. Педагогічна підтримка обдарованості Щелко В.В.
  05.10.10
  21. Елітна освіта України в дзеркалі Університетських рейтингів Курбатов С.
  12.10.10
  22. Навчально-дослідницька діяльність як чинник самореалізації обдарованої особистості. Постова К.Г.
  19.10.10
  23. Творчі об'єднання дітей та молоді в освітньо-виховному просторі ДОЕЦ Науменко Р.А.
  26.10.10
  24. Фактори развития гениальности личности Бадрак В.В.
  02.11.10
  25. Фактор ризику у розвитку суб”єктної активності обдарованої особистості Титов В.М.
  09.11.10
  26. Технології конструювання задач в системі проектування особистісного розвитку обдарованої дитини Андросович К.А.
  16.11.10
  27. Своєрідність розвитку обдарованості дітей дошкільного віку Кузьменко В.У.
  30.11.10
  28. Духовне виховання як важливий соціально-психологічний аспект формування інтелектуального потенціалу обдарованої дитини. Плаксенкова І.О.
  7.12.10
  29. Обдарованість та компетенція в творчому мисленні молоді 14.12.10
  30. Психологічні особливості професійного самовизначення обдарованих старшокласників. Мельник М.Ю.
  21.12.10
  31. Психологічні особливості прояву особистісних якостей у обдарованих підлітків. Русова В.В.
  28.12.10