UA
  UA
  EN
  МАТЕРІАЛИ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ
  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ 2015 (ЩОВІВТОРКА)
  24-12-2015

  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ
  Інституту обдарованої дитини НАПН України

  2015

  Теми доповідей

  № з/п Назва доповіді дата
  1. Основні етапи здобуття Європейського диплому освіти обдарованих  «ECHA» 10.02.2015
  2. Проектування освітньо-інформаційної ідентифікації обдарованих дітей 03.03.2015
  3. Обдаровність як атрибут розумної поведінки 31.03.2015
  4. Формування готовності до професійного самовизначення обдарованих старшокласників 21.04.2015
  5. Дидактичні засоби розвитку лінгвістичної обдарованості учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (кінець XX – початок XXI) 28.04.2015
  6. Цільові орієнтири освітніх проектів і програм Європейського Союзу у галузі загальної середньої освіти (1999-2012 рр.) 12.05.2015
  7. Інтелектуальний розвиток старшокласників в умовах диференційованого навчання (за результатами моніторингового дослідження) 26.05.2015
  8. Організація навчання обдарованих дітей у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України ХХ століття 02.06.2015
  9. Генеза методів  активного навчання обдарованих учнів в теорії та практиці  вітчизняної педагогічної науки (60-ті рр. ХХ поч. ХХІ ст.)
  Формування екологічної культури старшокласників у процесі виробничого навчання у другій половині  ХХ ст.
  Особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності підлітків у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу
  16.06.2015
  10. Пошук грантів на наукові дослідження та  реалізацію проектів за їхніми результатами - вимога нашого часу 30.06.2015
  11. Реалізація проектного підходу в науковій діяльності в рамках семінару «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості учня» 15.09.2015
  12. Науково-методичні засади особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників 06.10.2015
  13. Науково-методичні основи розвитку інтелектуально обдарованої особистості в інформа-ційному просторі 13.10.2015
  14. Науково-методичні засади діагностики естетичної обдарованості дітей дошкільного і шкільного віку 20.10.2015
  15. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу 03.11.2015
  16. Науково-методичні засади підтримки обдарованих дітей, схильних до дослідницької діяльності 10.11.2015
  17. Критичне мислення як чинник розвитку обдарованої людини в сучасних трансформаціях соціокультурних цінностей 17.11.2015
  18. Науково-методичні основи створення соціально-інформаційних систем для розвитку обдарованої дитини 24.11.2015
  19. Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової та основної школи 01.12.2015
  20. Звіт з наукової діяльності Інституту обдарованої дитини НАПН України 22.12.2015