UA
  UA
  EN
  МАТЕРІАЛИ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ
  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ 2011 РІК
  03-01-2012

  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ СЕМІНАРИ
  Інституту обдарованої дитини НАПН України

  2011

  Теми доповідей,статей

  № 3/п Назва семінару

  Дата проведення

  1. Експериментальне вивчення рівня креативності дітей – учасників МАН України 11.01.2011
  2. Підтримка обдарованості - міжнародний досвід 18.01.2011
  3. Наукова освіта базована на допитливості 25.01.2011
  4. Особливості сучасного патріотичного виховання у формуванні обдарованої особистості: навчання та світогляд 01.02.2011
  5. Особливості сучасного патріотичного виховання у формуванні обдарованої особистості: навчання та світогляд (продовження) 08.02.2011
  6. Загальний огляд законів і підзаконних нормативно-правових актів суб’єктів федерації ФРН, які регулюють роботу з обдарованими дітьми в середній школі 15.02.2011
  7. Проектування розвитку обдарованості в системі проектування навчально-виховного процесу 01.03.2011
  8. Особливості застосування методів арт-терапії у дітей та підлітків 15.03.2011
  9. Дитинство і суспільство: обдарованість перед викликами сучасності 22.03.2011
  10. Освіта обдарованих дітей у країнах Східної Азії (Китай) 29.03.2011
  11. Віртуалізація освіти – філософський аспект 05.04.2011
  12. Психолого-педагогічні основи підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями 12.04.2011
  13. Інтернет на допомогу молодому науковцю 19.04.2011
  14. Метод спроб та помилок і стратегії безсистемного пошуку 26.04.2011
  15. Навички самопрезентації під час публічних виступів 10.05.2011
  16. Использование редактора электронных таблиц Excel при подготовке таблиц, графиков и диаграмм для научных статей и докладов 17.05.2011
  17. Відбір та підготовка обдарованих учнів до участі у міжнародних конкурсах юних дослідників (міжнародний досвід) 24.05.11
  18. Вивчення соціальних показників на прикладі дітей МАН 31.05.2011
  19. З Півдня на Північ: пріоритети часу у дослідженні людського чинника 07.06.2011
  20. Критерії обдарованості: вибір методичної бази 14.06.2011
  21. Програма інтелектуального та фізичного розвитку дітей дошкільного віку “MENSA – NTC система навчання” (Сербія) 21.06.2011
  22. Використання системи Вікі для підготовки документів 05.07.2011
  23. Система освіти Австралії. Форми та методи роботи з обдарованими дітьми 12.07.2001
  24. Комплітність творчої особистості та синергійність 19.07.2011
  25. Коммуникативно-поведенческие установки как прогностические значимые характеристики личности подростка при исследовании академической и творческой одаренности 26.07.2011
  26. Активні форми розвитку здібностей учнів в умовах традиційної шкільної освіти 02.08.2011
  27. Шляхи удосконалення педагогічної освіти як феномена неперервного навчання в умовах розвитку сучасного суспільства знань 09.08.2011
  28. Міжнародний досвід розвитку освіти та новітні освітні технології" (на основі 3-ї щорічної Міжнародної конференції Edulearn11) 16.08.2011
  29. Національно-громадянське виховання в системі проектування розвитку обдарованої особистості 30.08.2011
  30. Віртуальна школа Евроніка – підсумки діяльності 06.09.2011
  31. Сучасні тенденції роботи з обдарованими дітьми у світі (за матеріалами XIX Конгресу Всесвітньої ради обдарованих і талановитих дітей) 13.09.2011
  32. Креативне навчання творчо-обдарованих старшокласників: досвід, експеримент, перспективи. 04.10.2011
  33. Науково-дослідницька робота як один із засобів самореалізації учнів 25.10.2011
  34. Особливості навчання обдарованих дітей в умовах полілогу 01.11.2011
  35. Лідерство в учнівському самоврядуванні як реалізація інтересів сучасної молоді в демократичному управлінні суспільством     08.11.2011
  36. Обдарованість як теоретична проблема 15.11.2011
  37. Формування комунікативної компетентності особистості 22.11.2011
  38. Ігрове навчання та виховання обдарованих учнів в умовах сучасної освіти (на прикладі уроків з іноземної мови) 29.11.2011
  39. Прикладна освіта” як методика викладання фізики обдарованим учням природничого профілю 06.12.2011
  40. Інтеграція мистецтв в процесі формування загальної та художньої культури обдарованої дитини 13.12.2011