UA
  UA
  EN
  НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Ученими інституту виконано 33 наукові дослідження, з них 4 фундаментальні і 24 прикладні. У процесі реалізації фундаментальних і прикладних наукових досліджень отримано низку важливих теоретичних і практичних результатів, які не мають аналогів в Україні, зокрема: 

  1. Визначено методологічні принципи формування творчої особистості в контексті розвитку сучасного суспільства.  Розроблено рекомендації щодо методів формування та розвитку обдарованої особистості; 

  2. Узагальнено дидактичні засади організації освітнього процесу у наукових ліцеях;

  3. Визначено теоретичні засади розроблення та реалізації освітніх програм для обдарованих дітей;
  розроблено:

  • методологію та інструментарій виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності;
  • методи інтелектуального розвитку учнів в освітньому процесі закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування;  
   модель SТЕМ-середовища освітнього закладу спеціалізованої освіти наукового спрямування;
  • модель соціально-психологічної адаптації обдарованих учнів в інформаційно-освітньому середовищі закладів загальної середньої освіти;
  • модель діагностики когнітивних та особистісних чинників самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею, що охоплює вивчення мотиваційної сфери особистості та структури задатків і здібностей;
   профорієнтаційно-діагностичну тестову систему «Інтереси та здібності»;

  4. Створено онлайн систему діагностики обдарованості та  професійного самовизначення  особистості (http://tests.iod.gov.ua);
  розроблено та впроваджено програму підвищення рівня соціально-психологічної адаптованості обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти; 

  5. Створено проєкт освітньої програми та дидактичні матеріали для закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування.