Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    виконані програми
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    аспірантура
    видання

Педагогам та психологам
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

Батькам
    семінари та тренінги
    консалтинговий центр
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
Видання

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас стати авторами та читачами наших наукових видань!

Інститут обдарованої дитини НАПН України пропонує Вам опублікувати наукову статтю в наших фахових виданнях:

збірник наукових праць «Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика», затверджений ДАК України (протокол № 1-05/8 від 22 грудня 2010 p.; наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р., додаток 9). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 16379-4851 ПР від 10.02.2010 р.

Видання входить до наукометричних і реферативних баз даних:
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського з 2014 р.; Бібліометрика української науки (Рейтинг наукових періодичних видань); Google Scholar з 2017 р.; POL.Index (Polska Bibliografia Naukowa) з 2018 р.; ResearchBib (Academic Resource Index) з 2018 р.; Ulrichsweb з 2018 р.; Реферативна база даних «Україніка наукова» з 2019 р.

Видання виходить друком двічі на рік (10 друк. арк.).

Серія «Педагогіка» і «Психологія».

ISSN 2310-1598

 

щоквартальний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості», затверджений ДАК України (наказ МОН України № 893 від 04.07.2013  р. 893 (додаток № 6); наказ МОН України від 17.01.2014 р. № 41). Cвідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Cерія КВ № 19047-7837Р від 2012 р.).

Журнал входить до наукометричних і реферативних баз даних:
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського з 2014 р.; Бібліометрика української науки (Рейтинг наукових періодичних видань); Google Scholar з 2017 р.; Index Copernicus World of Journals з 2018 р.; POL.Index (Polska Bibliografia Naukowa) з 2018 р.; ResearchBib (Academic Resource Index) з 2018 р.; Ulrichsweb з 2018 р.; Реферативна база даних «Україніка наукова» з 2019 р.

Журнал виходить друком чотири рази на рік (10 друк. арк.).

Серія «Педагогіка» і «Психологія».

ISSN 2309-3935

Веб-сайт видання: http://otr.iod.gov.ua

 

збірник наукових праць «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи», затверджений ДАК України (наказ МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року). 682 ПР від 31.07.2014 р.», затверджений ДАК України (наказ МОН України № 1081 від 29 вересня 2014 року). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 20882-10682 ПР від 31.07.2014 р.

Видання входить до наукометричних і реферативних баз даних: Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського з 2014 р.; Бібліометрика української науки (Рейтинг наукових періодичних видань); Google Scholar з 2017 р.; Index Copernicus World of Journals з 2018 р.; POL.Index (Polska Bibliografia Naukowa) з 2018 р.; ResearchBib (Academic Resource Index) з 2018 р.; Ulrichsweb з 2018 р.; Реферативна база даних «Україніка наукова» з 2019 р.

Видання виходить друком двічі на рік (10 друк. арк.).

Серія «Педагогіка».

ISSN 2413-4139

 

- щоквартальний науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта» затверджено ДАК України (наказ МОН України № 241 від 9.03.2016 р.).  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 21388-11188 ПР  від  17.06.2015 р.
Журнал входить до зарубіжних наукометричних баз даних:
Index Copernicus International з 2016 р., (Indexed in the ICI Journal Master List 2016. ICV 2016: 31.80); Googl Skolar; Art & Architecture Complete (EBSCO Publishing, Inc.) з 2018 р.
Серія «Педагогіка»
Тематична спрямованість: Теорія, історія і методика мистецької освіти та художньо-естетичного виховання
ISSN 2308-8885
Веб-сайт видання:
http://artedu.com.ua

На сторінках наукових фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України вчені висвітлюють та досліджують проблеми виявлення та розвитку обдарованості дітей і молоді в сучасній Україні, а також аналізують світовий досвід з указаної тематики.

До друку приймаються статті українською, англійською, російською мовами.

Рукописи проходять рецензування редакційною колегією, за результатами якого приймається рішення щодо доцільності публікації або необхідності їх доопрацювання авторами, з урахуванням зауважень.

Статті надсилати на електронну пошту: iod.ukraine@gmail.com.

Адреса: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д.

Телефон для отримання додаткової інформації: (044) 481-27-06.