Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    виконані програми
    результати впровадження
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    дайджест
    аспірантура
    видання

Педагогам та психологам
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

Батькам
    семінари та тренінги
    консалтинговий центр
    література
    перелік базових шкіл
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
Аспірантура

В Інституті обдарованої дитини НАПН України проводиться навчання в аспірантурі для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Галузь знань:           Освіта/Педагогіка
Шифр:                      01
Код:                         011
Спеціальність:          Освітні, педагогічні науки (що відповідає нинішній спеціальності 13.00.01  - загальна педагогіка та історія педагогіки)

Підготовка здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
- коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

Форма навчання:
- з відривом від виробництва;
- без відриву від виробництва.


Контакти: Слинькова Тетяна Василівна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д, V поверх, кім. 513, тел. (044) 481 27 06, е-mail: iod@iod.gov.ua

Документи до аспірантури подаються з 3 по 27 травня.
Вступні іспити починаються з 1 червня.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

  • заява в паперовій формі на ім'я директора подається вступником  особисто;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • медичну довідку про стан здоров'я за формою №286-у;
  • копію диплома про закінчення вищого закладу освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста чи магістра;
  • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  • копії документів. які підтверждують право вступника на додаткові бали відповідно до п.7 розділу V Правил прийому до аспірантури.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Наукові дослідження аспірантів визначаються провідними напрямами науково-дослідницької роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України.
Постанова Президії про затвердження положення
Паспорт спеціальності 13.00.01

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Навчально-методичне забезпечення
1 НМКД Філософія освіти і теорія пізнання
2 НМКД Іноземна мова та академічне письмо
3 НМКД Методологія і технології педагогічного дослідження
4 НМКД Використання технічних засобів у педагогічному дослідженні
5 НМКД Оформлення результатів дисертаційного дослідження та його захист
6 НМКД Інтелект
7 НМКД Обдарованість
8 НМКД Творчість
9.1 НМКД Спостереження у педагогічному дослідженні
9.2 НМКД Опитування і опитувальники
9.3 НМКД Тестові методи діагностики
10.1 НМКД Технології розвитку здібностей обдарованих дітей дошкільного віку
10.2 НМКД Виховання обдарованих дітей шкільного віку
10.3 НМКД Креативний розвиток обдарованої особистості у системі загальної середньої і вищої освіти
11.1 НМКД Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими
11.2 НМКД Проектування і створення інтелектуального середовища для розвитку обдарованих
11.3 НМКД Законодавче і нормативне забезпечення диференційованого навчання обдарованих
Програма дослідницької практики
Програма педагогічної практики