Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    результати
    виконані програми
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    видання
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

АСПІРАНТУРА
    про аспірантуру
    вступ до аспірантури
    нормативні документи
    освітній процес
    Акредитація ОНП 011

Педагогам та психологам
    консалтинговий центр
    перелік базових шкіл
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Навігація
Вченим
наукова тематика
заходи та семінари
результати
виконані програми
анонси та новини
аpхів новин
електрона бібліотека
видання
семінари та тренінги
методичне забезпечення
АСПІРАНТУРА
про аспірантуру
вступ до аспірантури
нормативні документи
освітній процес
Акредитація ОНП 011
Педагогам та психологам
консалтинговий центр
перелік базових шкіл
регіональна система
МАН

Документи ІОД
наукова тематика
Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
Вступ до аспірантури

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН України, Правил прийому до аспірантури Інституту обдарованої дитини НАПН України та Положення про приймальну комісію.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ІНСТИТУТУ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ

Правила прийому визначають, зокрема:

 • порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури Інституту;
 • зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступника до аспірантури Інституту.

Вступники до аспірантури подають документи особисто згідно з переліком:

 • заяву вступника в паперовій формі до Приймальної (відбіркової) комісії Інституту;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном копію нострифікованого диплома);
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 стор. паспорта);
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о;  
 • дослідницьку пропозицію з обраної вступником спеціальності;
 • перелік наукових праць та винаходів (за наявності); 
 • клопотання або направлення закладу вищої освіти або наукової установи, де працює вступник; рекомендаційний лист від потенційного роботодавця або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності);
 • копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали (за наявності).

Вступні випробування (іспити) складаються з:

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі магістерської програми з відповідної спеціальності);
вступного іспиту з іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню для подальшого вивчення цієї мови в аспірантурі;
презентації дослідницьких пропозицій;
вступникам, у яких в дипломі магістра (спеціаліста) зазначена інша галузь знань та спеціальність, ніж 01 – Освіта/педагогіка та 011 – Освітні, педагогічні науки, призначається додаткове вступне випробування – співбесіда.

Програми вступних випробувань (іспитів): 

ПИТАННЯ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки
ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної мови
ПРОЦЕДУРА проведення іспиту «Презентація дослідницьких пропозицій»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування 
ВИМОГИ до оформлення реферату

Графік складання вступних іспитів