Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    виконані програми
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    аспірантура
    видання

Педагогам та психологам
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

Батькам
    семінари та тренінги
    консалтинговий центр
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у просторі виховних інновацій" 04.09.2018  Друк

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції ОСОБИСТІСТЬ У ПРОСТОРІ ВИХОВНИХ ІННОВАЦІЙ , яка відбудеться 18-19 жовтня 2018 року в м. Києві.

За матеріалами конференції буде виданий збірник матеріалів.

Обсяг поданих матеріалів не менше 5 повних сторінок комп’ютерного тексту .

Вимоги до оформлення статей:

- мова – українська; матеріали конференції мають бути набрані у текстовому редакторі Microsoft Word, збережений у форматі *.doc або *.rtf; текст на аркушах паперу А-4, шрифт Times New Roman, поля: зліва – 30 мм; праворуч – 10 мм, зверху, знизу – 20 мм;
- у правому верхньому куті – ініціали та прізвище автора (авторів) маленькими літерами (напівжирним, курсивом); через кому маленькими літерами – назву міста, звідки надійшла стаття (курсивом);
- назва статті – через два інтервали великими літерами симетрично тексту (напівжирним);
- через два інтервали – анотація (5-6 рядків) і ключові слова українською мовою курсивом, розмір – 12, через один інтервал;
- через два інтервали – текст статті українською мовою, розмір 14, інтервал 1,5; посилання в тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках із позначенням номера цитованого видання в списку літератури і через кому – сторінки: [1, с. 15]; використовувати лише лапки “…”, одинарний апостроф –  ’, розмір абзацу – 4 літери;
- через два інтервали – список літератури  в алфавітному порядку, розмір – 12, через один інтервал;

На окремому аркуші подати відомості про автора (авторів) українською мовою: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, домашня і робоча адреси із зазначенням індексу, контактний телефон (обов’язково), e-mail.

Термін подання матеріалів (на паперовому та електронному носіях) до 10 вересня 2018 року за адресою: 04060 , м. Київ, вул. М. Берлинського, 9. Інститут проблем виховання НАПН України, Докукіній Олені Михайлівні; e-mail: ipv2@ukr.net.

Вартість однієї сторінки – 30 грн. Оплата статті здійснюється після її рецензування і затвердження до друку вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України.

Організаційний комітет:

Інститут проблем виховання НАПН
м.Київ, вул. М. Берлинського 9
Тел.: (44) 455-53-38 
Факс: (38044) 440-25-25
E-mail: ipv_info@ukr.net

Контактні особи:

Малиношевський Руслан Васильович - заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Докукіна Олена Михайлівна - учений секретар Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Переглядів 33546 · Друк