Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    видання

Аспірантура
    про аспірантуру
    вступ до аспірантури
    нормативні документи
    освітній процес

Батькам
    семінари та тренінги
    консалтинговий центр
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
Звіт про проведення круглого столу «Наукова освіта: світовий та вітчизняний виміри» 21.02.2020  Друк

13 учасників круглого столу виступили з доповідями, 69 учасників – взяли участь в обговоренні, серед них: наукові працівники Інституту обдарованої дитини НАПН України, установ НАПН України та МОН України; Національного центру «Мала академія наук України», зокрема регіональних територіальних відділень; керівники та заступники керівників, учителі, керівники гуртків закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів як державної, так і недержавної форм власності; студенти та аспіранти ЗВО.

Основні питання, які обговорювалися:

  • наукова освіта у світовому вимірі: поняття, підходи, методи, шляхи;
  • розвиток STEM та STEAM-освіти: світові тенденції та міжнародна практика;
  • наукова освіта у вітчизняному вимірі;
  • співвідношення зарубіжних та вітчизняних концепцій і понять наукової освіти;
  • тезаурус з проблематики наукової освіти.

Результативність заходу:

В доповідях співробітників відділу проєктування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України висвітлено теоретичні та практичні особливості впровадження наукової освіти у вітчизняний простір: «Science education як нова освітня парадигма: дидактичні рівні», «Розвиток STEM- та STEAM-освіти: світові тенденції та міжнародна практика», «Наукова освіта у вітчизняному вимірі: система розвивального навчання», «Категорія Arts у системі STEAM-освіти».

Запрошений іноземний гість Казіміро Віцціні поділився досвідом проекту ЮНЕСКО з мотивації учнів до занять наукою засобами виконавчого мистецтва.

Заслухано та обговорено доповіді учасників круглого столу: «Активізація студентської молоді до науково-дослідницької роботи», «Впровадження STEAM-технології при вивченні інтегрованого курсу ?Я досліджую світ?» у початковій школі», «Підготовка майбутніх вихователів до роботи з обдарованими дітьми: європейські студії», «Формування полікультурності майбутніх фахівців ЗВО: визначення, сутність, структура», «Управління освітніми проєктами в особистісно-розвивальній системі обдарованих учнів системі засобами інтернет-технологій», «STEAM – Special Teaching Educational Artistic Methods або «5 в 1» – як перспективна модель навчання професіоналів змінить майбутнє», «Інноваційні технології навчання у малочисельній школі», «Досвід використання STEM у викладанні англійської мови на старшому етапі навчання».

В результаті обговорення тематичних питань круглого столу, ключових доповідей учасників та обміну практичним досвідом сформульовано основні підсумкові тези:

- Інтеграція освіти повертає людство до цілісного розуміння світу, який воно навчається сприймати наближено до його реальної природи у всій складності та єдності. Мистецтво не повинно бути вилучено з навчання, бо воно є невід’ємною частиною природи.
- Окрім міжпредметного характеру змісту наукової освіти (STEAM) важлива також її методологія, яка полягає у конструктивістській філософії і представлена навчальним підходом «Навчання на основі запиту» або Inquiry based learning.
- Найбільша користь наукової освіти для самої дитини це формування наукової картини світу і розвиток критичного мислення.
- Важливим напрямом розвитку педагогічної науки є генералізація знань та створення сучасної дидактики.
- Особливо важливим для впровадження наукової освіти у вітчизняну теорію і практику є підготовка вчителя-дослідника.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ

«Science education як нова освітня парадигма: дидактичні рівні»

«Категорія «Arts» в системі STEAM освіти»

«Розвиток STEM та STEAM-освіти: світові тенденції та міжнародна практика»

ФОТОЗВІТ

Переглядів 637 · Друк